Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
541
Hoạt động ngày hôm nay
1263
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
cc
22:43 - 04.08.2021

12:33 - 04.08.2021

00:10 - 04.08.2021

20:35 - 03.08.2021

20:10 - 03.08.2021

22:07 - 02.08.2021

11:36 - 02.08.2021

16:48 - 30.07.2021

16:57 - 29.07.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Deagle - 45

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

llllIIII - 45

Cuộc thi:

Eowyn - 45

Cuộc thi:

Fors1k - 45

Cuộc thi:

M4dneSS - 45

Cuộc thi:

OstricH - 25

Cuộc thi:

PIKI - 20


Thống kê


AuroraLuxorPhobos

Thống kê chung
Máy chủ
Phobos x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
2 years and 102 days
Người chơi
29
Người chơi trong 24 giờ
169
Người chơi trong tuần
235
Người chơi trong tháng
373
Tài khoản
415,449
Nhân vật
16,786
Bang Hội
118
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
76
Vé số chưa sử dụng
138
Tổng số hàng đã bán
890
Tổng số hàng đã mua
890
Doanh số Zen
7,249,409,432
Doanh số tiền thưởng
23,336
Doanh số Zen hàng ngày
0
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Vé số đã sử dụng
0
Vé số chưa sử dụng
18
Tổng số hàng đã bán
88
Tổng số hàng đã mua
88
Doanh số tiền thưởng
1,312
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
20:00 08.08.2021
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
   Đăng kí công thành   
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Năm

Chủng tộc
Magic Gladiator
1,590 (9.47%)
Duel Master
200 (1.19%)
Dark Lord
1,461 (8.7%)
Lord Emperor
166 (0.99%)
Dark Wizard
3,814 (22.72%)
Soul Master
1,214 (7.23%)
Grand Master
280 (1.67%)
Dark Knight
3,911 (23.3%)
Blade Knight
790 (4.71%)
Blade Master
182 (1.08%)
Elf
2,106 (12.55%)
Muse Elf
891 (5.31%)
High Elf
181 (1.08%)

Vị Trí
Lorencia
707 (4.21%)
Noria
31 (0.18%)
Devias
0 (0%)
Arkania
12,787 (76.18%)
Dungeon
290 (1.73%)
Lost Tower
821 (4.89%)
Atlans
408 (2.43%)
Tarkan
434 (2.59%)
Icarus
132 (0.79%)
Aida
127 (0.76%)
Kanturu
249 (1.48%)
Crywolf
12 (0.07%)
Balgass Barracks
6 (0.04%)
Balgass Refuge
2 (0.01%)
Valley of Loren
31 (0.18%)
Land Of Trials
0 (0%)
Silent Grounds
27 (0.16%)
Stadium
123 (0.73%)
Bless Arena
470 (2.8%)
VIP Arena
34 (0.2%)
Santa Town
0 (0%)
Ruined Lorencia
0 (0%)
Jungle Noria
0 (0%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Kalima
25 (0.15%)
Blood Castle
26 (0.15%)
Devil Square
2 (0.01%)
Chaos Castle
33 (0.2%)
Colloseum
7 (0.04%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Endless Tower
1 (0.01%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
16,537 (98.52%)
Warned
146 (0.87%)
Murder
34 (0.2%)
Phonoman
69 (0.41%)