Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
133
Hoạt động ngày hôm nay
505
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
21:16 - 22.04.2021

20:15 - 22.04.2021

20:21 - 21.04.2021

19:00 - 19.04.2021

14:19 - 18.04.2021

22:04 - 16.04.2021

17:04 - 16.04.2021

15:30 - 16.04.2021

08:48 - 16.04.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 65

Cuộc thi:

TraFik - 65

Cuộc thi:

BossHunter - 65

Cuộc thi:

akaPixuL - 25

Cuộc thi:

-ShifT- - 25

Cuộc thi:

HaRdCoRe - 25


Thống kê


AuroraPhobos

Thống kê chung
Máy chủ
Aurora x30
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
4 years and 338 days
Người chơi
38
Người chơi trong 24 giờ
210
Người chơi trong tuần
318
Người chơi trong tháng
442
Tài khoản
407,830
Nhân vật
21,970
Bang Hội
95
Phiên bản
Arkania Episode 4

Vé số đã sử dụng
112
Vé số chưa sử dụng
94
Tổng số hàng đã bán
767
Tổng số hàng đã mua
767
Doanh số Zen
1,680,139,861
Doanh số tiền thưởng
63,812
Doanh số Zen hàng ngày
0
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Vé số đã sử dụng
0
Vé số chưa sử dụng
3
Tổng số hàng đã bán
71
Tổng số hàng đã mua
71
Doanh số tiền thưởng
3,972
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 25.04.2021
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
   Đăng kí công thành   
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
1,897 (8.63%)
Duel Master
154 (0.7%)
Dark Lord
1,817 (8.27%)
Lord Emperor
153 (0.7%)
Dark Wizard
4,083 (18.58%)
Soul Master
2,381 (10.84%)
Grand Master
301 (1.37%)
Dark Knight
4,971 (22.63%)
Blade Knight
1,660 (7.56%)
Blade Master
180 (0.82%)
Elf
2,491 (11.34%)
Muse Elf
1,683 (7.66%)
High Elf
199 (0.91%)

Vị Trí
Arkania
16,502 (75.11%)
Ruined Lorencia
828 (3.77%)
Jungle Noria
66 (0.3%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Dungeon
177 (0.81%)
Arena
32 (0.15%)
Lost Tower
861 (3.92%)
Atlans
421 (1.92%)
Loren
50 (0.23%)
Aida
130 (0.59%)
Tarkan
600 (2.73%)
Icarus
281 (1.28%)
Crywolf
18 (0.08%)
Kanturu
410 (1.87%)
Devil Square
6 (0.03%)
Blood Castle
27 (0.12%)
Chaos Castle
19 (0.09%)
Bless Arena
1,420 (6.46%)
Kalima
53 (0.24%)
Land Of Trials
20 (0.09%)
Barracks
6 (0.03%)
Refuge
4 (0.02%)
Silent Grounds
39 (0.18%)
VIP Arena 1
0 (0%)
VIP Arena 2
0 (0%)
VIP Arena 3
0 (0%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
21,428 (97.53%)
Warned
312 (1.42%)
Murder
74 (0.34%)
Phonoman
156 (0.71%)