Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
580
Hoạt động ngày hôm nay
1262
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
cc
03:44 - 05.08.2021

12:33 - 04.08.2021

00:10 - 04.08.2021

20:35 - 03.08.2021

20:10 - 03.08.2021

22:07 - 02.08.2021

11:36 - 02.08.2021

16:48 - 30.07.2021

16:57 - 29.07.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Deagle - 45

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

llllIIII - 45

Cuộc thi:

Eowyn - 45

Cuộc thi:

Fors1k - 45

Cuộc thi:

M4dneSS - 45

Cuộc thi:

OstricH - 25

Cuộc thi:

PIKI - 20


Thống kê


AuroraLuxorPhobos

Thống kê chung
Máy chủ
Aurora x30
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
5 years and 77 days
Người chơi
28
Người chơi trong 24 giờ
166
Người chơi trong tuần
252
Người chơi trong tháng
416
Tài khoản
415,466
Nhân vật
21,934
Bang Hội
98
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
25
Vé số chưa sử dụng
127
Tổng số hàng đã bán
407
Tổng số hàng đã mua
407
Doanh số Zen
20,648,584,374
Doanh số tiền thưởng
18,772
Doanh số Zen hàng ngày
108
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Vé số đã sử dụng
0
Vé số chưa sử dụng
2
Tổng số hàng đã bán
27
Tổng số hàng đã mua
27
Doanh số tiền thưởng
350
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 08.08.2021
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
   Đăng kí công thành   
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
1,898 (8.65%)
Duel Master
153 (0.7%)
Dark Lord
1,812 (8.26%)
Lord Emperor
154 (0.7%)
Dark Wizard
4,078 (18.59%)
Soul Master
2,387 (10.88%)
Grand Master
303 (1.38%)
Dark Knight
4,936 (22.5%)
Blade Knight
1,659 (7.56%)
Blade Master
180 (0.82%)
Elf
2,486 (11.33%)
Muse Elf
1,687 (7.69%)
High Elf
201 (0.92%)

Vị Trí
Lorencia
826 (3.77%)
Noria
67 (0.31%)
Devias
0 (0%)
Arkania
16,466 (75.07%)
Dungeon
180 (0.82%)
Lost Tower
860 (3.92%)
Atlans
421 (1.92%)
Tarkan
599 (2.73%)
Icarus
279 (1.27%)
Aida
128 (0.58%)
Kanturu
412 (1.88%)
Crywolf
19 (0.09%)
Balgass Barracks
6 (0.03%)
Balgass Refuge
4 (0.02%)
Valley of Loren
51 (0.23%)
Land Of Trials
18 (0.08%)
Silent Grounds
41 (0.19%)
Stadium
30 (0.14%)
Bless Arena
1,418 (6.46%)
VIP Arena
0 (0%)
Santa Town
0 (0%)
Ruined Lorencia
0 (0%)
Jungle Noria
0 (0%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Kalima
55 (0.25%)
Blood Castle
25 (0.11%)
Devil Square
4 (0.02%)
Chaos Castle
18 (0.08%)
Colloseum
4 (0.02%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Endless Tower
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
21,402 (97.57%)
Warned
304 (1.39%)
Murder
74 (0.34%)
Phonoman
154 (0.7%)