Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
741
Hoạt động ngày hôm nay
1533
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
07:56 - 15.06.2021

01:37 - 15.06.2021

15:49 - 13.06.2021

21:58 - 12.06.2021

18:30 - 12.06.2021

20:29 - 11.06.2021

11:01 - 11.06.2021

22:41 - 04.06.2021

22:39 - 04.06.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 10

Cuộc thi:

volsebnik - 10

Cuộc thi:

JacksonX - 10

Cuộc thi:

PIKI - 10

Cuộc thi:

M4dneSS - 10

Cuộc thi:

OstricH - 10


Thống kê

MUX Global MU Online Aurora x30

MUX Global MU Online Luxor x1000

MUX Global MU Online Phobos x5000

Thống kê chung

Online Players Today
Online Players This Week
Online Players This Month
Online Players This Year
Online Players 5 Years