Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
616
Hoạt động ngày hôm nay
1562
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
15:00 - 23.07.2021

22:53 - 22.07.2021

19:43 - 22.07.2021

17:34 - 22.07.2021

15:19 - 22.07.2021

15:16 - 22.07.2021

15:14 - 22.07.2021

15:00 - 22.07.2021

14:58 - 22.07.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

JacksonX - 20

Cuộc thi:

Merlin - 20

Cuộc thi:

zandy - 20

Cuộc thi:

CAPSLOCK - 20

Cuộc thi:

OstricH - 25

Cuộc thi:

PIKI - 20

Cuộc thi:

Love - 25


Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã nỗ lực để kiếm được số tiền thưởng cao nhất bằng cách giao dịch, bình chọn, reset, điểm thành tích, xếp hạng, giới thiệu và các cuộc thi.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng xếp hạng Phú hộ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
1 - MTTS BK 0 0 Offline
2 - - - 0 0 Offline
3 - - - 0 0 Offline
4 - Leprewizz DW 0 0 Offline
5 - Chronic MG 0 0 Offline
6 - XRhyno MG 0 0 Offline
7 - Absinth SM 0 0 Offline
8 - AYAWKOL ME 0 0 Offline
9 - Malaba SM 0 0 Offline
10 - Cofranx BK 0 0 Offline
11 - Marki MG 0 0 Offline
12 - - - 0 0 Offline
13 - - - 0 0 Offline
14 - TomWayne DK 0 0 Offline
15 - Rexpulsor SM 0 0 Offline
16 - Onlyxoxoz DK 0 0 Offline
17 - - - 0 0 Offline
18 - madlen ME 0 0 Offline
19 - kpenkuu MG 0 0 Offline
20 - Kasze DK 0 0 Offline
21 - Grach MG 0 0 Offline
22 - CHESSTO DW 0 0 Offline
23 - Celestial DL 0 0 Offline
24 - diocan DW 0 0 Offline
25 - NaphileSM SM 0 0 Offline
26 - Xonts DW 0 0 Offline
27 - tagora SM 0 0 Offline
28 - KenKaneki MG 0 0 Offline
29 - NgocBao DW 0 0 Offline
30 - Wilku E 0 0 Offline
31 - Malandr4 DK 0 0 Offline
32 - Saruman DW 0 0 Offline
33 - DAPYAN DL 0 0 Offline
34 - PornQueeN ME 0 0 Offline
35 - Malcard DW 0 0 Offline
36 - S4nt0s MG 0 0 Offline
37 - Gothard BK 0 0 Offline
38 - Izabela ME 0 0 Offline
39 - RasPutin DL 0 0 Offline
40 - - - 0 0 Offline
41 - Ryan DW 0 0 Offline
42 - MrWizard DW 0 0 Offline
43 - Bageyaluu DK 0 0 Offline
44 - tama DK 0 0 Offline
45 - Adde ME 0 0 Offline
46 - arho DW 0 0 Offline
47 - DomaiN ME 0 0 Offline
48 - - - 0 0 Offline
49 - Masakeros SM 0 0 Offline
50 - Tdkm DW 0 0 Offline
51 - Stefan20 DW 0 0 Offline
52 - NoobMaster BK 0 0 Offline
53 - Arkan DW 0 0 Offline
54 - Faydon E 0 0 Offline
55 - Zakapiorek SM 0 0 Offline
56 - LuckyStrik SM 0 0 Offline
57 - kraps SM 0 0 Offline
58 - YuanFu ME 0 0 Offline
59 - Burnito SM 0 0 Offline
60 - - - 0 0 Offline
61 - Zrael MG 0 0 Offline
62 - Ubbe DW 0 0 Offline
63 - Turkey DW 0 0 Offline
64 - Loawers SM 0 0 Offline
65 - Hitagis E 0 0 Offline
66 - Vitalik SM 0 0 Offline
67 - - - 0 0 Offline
68 - - - 0 0 Offline
69 - Gektar ME 0 0 Offline
70 - - - 0 0 Offline
71 - Kazi DL 0 0 Offline
72 - Moloko ME 0 0 Offline
73 - Immortaliz ME 0 0 Offline
74 - SexBeaST ME 0 0 Offline
75 - - - 0 0 Offline
76 - Archimon SM 0 0 Offline
77 - SlimSanta SM 0 0 Offline
78 - NigeriaMG MG 0 0 Offline
79 - Eilleena ME 0 0 Offline
80 - Blacky DK 0 0 Offline
81 - DrMDMA DK 0 0 Offline
82 - kezia ME 0 0 Offline
83 - Celina117 ME 0 0 Offline
84 - CrazyOne SM 0 0 Offline
85 - - - 0 0 Offline
86 - Mavis ME 0 0 Offline
87 - - - 0 0 Offline
88 - Wolly DW 0 0 Offline
89 - Garurumon MG 0 0 Offline
90 - - - 0 0 Offline
91 - Senti MG 0 0 Offline
92 - - - 0 0 Offline
93 - POKLOK MG 0 0 Offline
94 - Grynas SM 0 0 Offline
95 - zTHOR DK 0 0 Offline
96 - Fhazawhy SM 0 0 Offline
97 - CANNABIS DL 0 0 Offline
98 - KuCun SM 0 0 Offline
99 - - - 0 0 Offline
100 - GReatKAne SM 0 0 Offline