Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
736
Hoạt động ngày hôm nay
1618
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
17:25 - 15.06.2021

13:43 - 15.06.2021

15:49 - 13.06.2021

21:58 - 12.06.2021

18:30 - 12.06.2021

20:29 - 11.06.2021

11:01 - 11.06.2021

22:41 - 04.06.2021

22:39 - 04.06.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 10

Cuộc thi:

volsebnik - 10

Cuộc thi:

JacksonX - 10

Cuộc thi:

PIKI - 10

Cuộc thi:

M4dneSS - 10

Cuộc thi:

OstricH - 10


Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã nỗ lực để kiếm được số tiền thưởng cao nhất bằng cách giao dịch, bình chọn, reset, điểm thành tích, xếp hạng, giới thiệu và các cuộc thi.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng xếp hạng Phú hộ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
1 llllllll ToxicMama ME 0 0 Online
2 - NumLock MG 0 0 Online
3 - eXmaa ME 0 0 Offline
4 - flutter SM 0 0 Online
5 - Golo E 0 0 Offline
6 - Chiga DW 0 0 Offline
7 ENIGMA Ping999 DW 0 0 Offline
8 - SipHong DW 0 0 Offline
9 - s2huongs2 DW 0 0 Offline
10 - AvePa DW 0 0 Online
11 - Princess24 E 0 0 Offline
12 - AnhBA DK 0 0 Offline
13 - Silence DL 0 0 Offline
14 - OppaI DW 0 0 Offline
15 VietNam VietNam SM 0 0 Offline
16 TheAce RainBlooD DK 0 0 Offline
17 - IIChimSeII DL 0 0 Offline
18 - - - 0 0 Offline
19 - - - 0 0 Offline
20 - necok BK 0 0 Offline
21 - Art08 DK 0 0 Offline
22 - Magic DW 0 0 Offline
23 - RUSSKII DW 0 0 Offline
24 - Miin DW 0 0 Offline
25 - Krapis SM 0 0 Offline
26 - America DW 0 0 Offline
27 AnhEm OneTopNo1 E 0 0 Online
28 - Ponssss E 0 0 Online
29 - PHUILL1 MG 0 0 Online
30 llllllll ToxicPapa MG 0 0 Online
31 - Rigel DL 0 0 Online
32 - Skinner MG 0 0 Offline
33 FuriouS Himler DL 0 0 Online
34 - Rinn ME 0 0 Online
35 - Bzzzz MG 0 0 Online
36 - Sony DK 0 0 Online
37 - Noob MG 0 0 Offline
38 AnhEm KingDL DL 0 0 Online
39 - GodSlayer MG 0 0 Offline
40 - Heineken MG 0 0 Offline
41 - DiaMond MG 0 0 Online
42 - Potter MG 0 0 Offline
43 - Hulk MG 0 0 Offline
44 AnhEm Masster SM 0 0 Online
45 HuyDiet MgSo1 MG 0 0 Offline
46 HuyDiet Chuoi9x SM 0 0 Offline
47 Express kren E 0 0 Online
48 - Biska ME 0 0 Offline
49 - MaCb ME 0 0 Offline
50 - KOKC DL 0 0 Offline
51 - Orion SM 0 0 Online
52 AnhEm taolaso1 DK 0 0 Offline
53 - Tonla SM 0 0 Online
54 - BoThich MG 0 0 Online
55 NoFear MichaeL BK 0 0 Offline
56 - Alcyone MG 0 0 Offline
57 - Esmeralda E 0 0 Online
58 HODL Halls DL 0 0 Offline
59 - dEjota MG 0 0 Online
60 GameOver WhiteWalkr MG 0 0 Offline
61 Express MASSARAKSH SM 0 0 Offline
62 - Karion DW 0 0 Offline
63 - tinso E 0 0 Offline
64 LUXOR Inox SM 0 0 Offline
65 - Inoe ME 0 0 Offline
66 - AndSTILL BK 0 0 Offline
67 - LIVE DL 0 0 Offline
68 Fast BORODA BK 0 0 Offline
69 - Boom SM 0 0 Offline
70 - GspotLover DL 0 0 Offline
71 - Malboro DW 0 0 Offline
72 - IBYAKAI MG 0 0 Offline
73 - seyn E 0 0 Offline
74 - putin SM 0 0 Online
75 llllllll llllIIII SM 0 0 Online
76 - viezure DW 0 0 Offline
77 - MABORRO DW 0 0 Online
78 - Brainn E 0 0 Offline
79 Skyrim LightFell ME 0 0 Online
80 - lexzQ DL 0 0 Offline
81 ICEICEIC WeeeD DL 0 0 Offline
82 - Galladriel ME 0 0 Offline
83 - 90x60x90 ME 0 0 Offline
84 - Jole ME 0 0 Offline
85 GameOver KadirC BK 0 0 Online
86 - Imperator MG 0 0 Offline
87 - CandyMint E 0 0 Offline
88 - rainy E 0 0 Offline
89 - TieuMyNu ME 0 0 Offline
90 - PussySlayR E 0 0 Offline
91 - Winston DW 0 0 Offline
92 - PrincBK BK 0 0 Offline
93 - Pablo MG 0 0 Offline
94 - Zechariah DW 0 0 Offline
95 AnhEm SoloKill BK 0 0 Offline
96 llllllll lllIIIII MG 0 0 Online
97 - Zeref DL 0 0 Online
98 - iPLexigLaZ MG 0 0 Offline
99 - Sm1le DW 0 0 Online
100 - uCTepuKa DW 0 0 Offline