Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
127
Hoạt động ngày hôm nay
505
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
21:16 - 22.04.2021

20:15 - 22.04.2021

20:21 - 21.04.2021

19:00 - 19.04.2021

14:19 - 18.04.2021

22:04 - 16.04.2021

17:04 - 16.04.2021

15:30 - 16.04.2021

08:48 - 16.04.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 65

Cuộc thi:

TraFik - 65

Cuộc thi:

BossHunter - 65

Cuộc thi:

akaPixuL - 25

Cuộc thi:

-ShifT- - 25

Cuộc thi:

HaRdCoRe - 25


Xếp hạng

Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
unknown
unknown
unknown
Duel Master
Blade Knight
unknown
unknown
unknown
196 25:45


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
324 29:46
2
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Elf
316 24:26
3
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
316 28:11
4
Duel Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
315 26:31
5
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
314 28:31
6
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Dark Lord
Dark Wizard
314 29:54
7
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Elf
312 29:14
8
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
312 29:32
9
Dark Wizard
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
311 29:24
10
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
309 29:47
11
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
308 29:54
12
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
306 26:49
13
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
306 29:35
14
Duel Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
306 29:55
15
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
305 27:20
16
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
305 29:11
17
High Elf
High Elf
Duel Master
High Elf
Blade Master
305 29:29
18
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
305 29:36
19
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Lord
Dark Wizard
304 23:25
20
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
304 29:15
21
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
303 25:39
22
Dark Wizard
Grand Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
303 25:52
23
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
303 29:05
24
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
302 22:02
25
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
302 23:45
26
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Knight
302 24:16
27
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
302 27:48
28
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Elf
302 27:48
29
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
301 27:13
30
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
301 28:15