Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
651
Hoạt động ngày hôm nay
1563
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
15:00 - 23.07.2021

22:53 - 22.07.2021

19:43 - 22.07.2021

17:34 - 22.07.2021

15:19 - 22.07.2021

15:16 - 22.07.2021

15:14 - 22.07.2021

15:00 - 22.07.2021

14:58 - 22.07.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

JacksonX - 20

Cuộc thi:

Merlin - 20

Cuộc thi:

zandy - 20

Cuộc thi:

CAPSLOCK - 20

Cuộc thi:

OstricH - 25

Cuộc thi:

PIKI - 20

Cuộc thi:

Love - 25


Xếp hạng

Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
358 26:12
2
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
356 29:43
3
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
351 29:56
4
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
347 29:17
5
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
346 27:03
6
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
345 29:25
7
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
343 29:38
8
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
335 29:48
9
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
331 28:50
10
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
327 28:57
11
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
324 29:46
12
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
319 29:51
13
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
High Elf
316 23:46
14
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Elf
316 24:26
15
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
316 26:29
16
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
316 28:11
17
Duel Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
316 28:32
18
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
316 28:52
19
Duel Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
315 26:31
20
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
314 28:31
21
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Dark Lord
Dark Wizard
314 29:54
22
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Elf
312 29:14
23
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
312 29:32
24
Dark Wizard
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
311 29:24
25
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
309 29:47
26
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
308 29:54
27
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
306 26:49
28
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
306 29:35
29
Duel Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
306 29:55
30
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
305 27:20