Thông tin Máy chủ

Tổng số người
236
Hoạt động hôm nay
380
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
04:40 - 25.10.2021

11:25 - 23.10.2021

18:27 - 22.10.2021

18:27 - 22.10.2021

21:39 - 15.10.2021

21:38 - 15.10.2021

21:37 - 15.10.2021

21:31 - 15.10.2021

18:24 - 15.10.2021
Người trúng xổ số
Giải xổ số đẹp nhất


Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Angel666 - 10

Cuộc thi:

Anvo - 10

Cuộc thi:

Fors1K - 10


Xếp hạng

Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
358 26:12
2
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
356 29:43
3
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
351 29:56
4
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
347 29:17
5
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
346 27:03
6
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
345 29:25
7
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
343 29:38
8
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
335 29:48
9
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
331 28:50
10
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
327 28:57
11
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
324 29:46
12
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
319 29:51
13
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
High Elf
316 23:46
14
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Elf
316 24:26
15
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
316 26:29
16
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
316 28:11
17
Duel Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
316 28:32
18
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
316 28:52
19
Duel Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
315 26:31
20
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
314 28:31
21
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Dark Lord
Dark Wizard
314 29:54
22
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Elf
312 29:14
23
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
312 29:32
24
Dark Wizard
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
311 29:24
25
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
309 29:47
26
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
308 29:54
27
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
306 26:49
28
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
306 29:35
29
Duel Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
306 29:55
30
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
305 27:20