Thông tin Máy chủ

Tổng số người
0
Hoạt động hôm nay
0
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
21:54 - 19.01.2022

01:56 - 19.01.2022

15:18 - 27.12.2021

15:18 - 23.12.2021

15:03 - 22.12.2021

17:07 - 17.12.2021

17:06 - 17.12.2021

20:21 - 16.12.2021

15:48 - 16.12.2021
Người trúng xổ số
Giải xổ số đẹp nhất


Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

-Ev0kaT- - 45

Cuộc thi:

Fors1k - 45

Cuộc thi:

YakuzaELF - 45


Xếp hạng

Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
402 29:52
2
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
396 26:47
3
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
393 29:58
4
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
380 29:56
5
Dark Wizard
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
378 25:40
6
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
372 29:21
7
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
364 29:47
8
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
359 28:58
9
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
358 21:11
10
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
358 22:06
11
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
358 27:16
12
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
358 28:05
13
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
358 28:31
14
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
358 28:44
15
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
358 28:57
16
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Grand Master
Dark Wizard
357 29:04
17
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
354 25:00
18
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
350 29:42
19
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
349 27:38
20
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
349 29:31
21
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
347 22:48
22
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
346 29:25
23
Dark Wizard
High Elf
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
342 29:44
24
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
337 29:10
25
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
336 29:22
26
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
336 29:51
27
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Dark Wizard
334 21:54
28
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
333 28:57
29
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
330 29:01
30
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Blade Master
330 29:56