Thông tin Máy chủ

Total Online
176
Active Today
536
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
08:47 - 23.01.2021

21:42 - 22.01.2021

12:25 - 22.01.2021

12:23 - 22.01.2021

09:55 - 22.01.2021

21:41 - 21.01.2021

17:35 - 19.01.2021

10:01 - 19.01.2021

16:11 - 17.01.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 85

Cuộc thi:

Deagle - 20

Cuộc thi:

4LAN8ZII - 60

Cuộc thi:

Duncan - 85

Cuộc thi:

PIKI - 25

Cuộc thi:

Duncan - 25


Xếp hạng

Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
303 29:54
2
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
276 29:50
3
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Lord Emperor
Dark Wizard
271 29:52
4
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
269 22:48
5
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
268 29:15
6
Dark Wizard
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
256 29:16
7
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
255 28:58
8
Duel Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
247 26:33
9
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
240 18:11
10
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
223 21:16
11
unknown
unknown
unknown
Lord Emperor
High Elf
unknown
unknown
unknown
223 25:42
12
Lord Emperor
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
unknown
223 27:36
13
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
Dark Wizard
unknown
217 29:23
14
High Elf
Dark Wizard
Grand Master
Blade Master
Grand Master
213 29:04
15
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Blade Master
Grand Master
213 29:50
16
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
Blade Master
Grand Master
210 29:25
17
unknown
unknown
High Elf
Blade Master
Grand Master
unknown
unknown
208 28:44
18
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
207 29:29
19
unknown
unknown
unknown
Dark Wizard
Grand Master
unknown
unknown
unknown
203 21:47
20
unknown
unknown
unknown
High Elf
Grand Master
unknown
unknown
unknown
198 23:53
21
unknown
unknown
unknown
Lord Emperor
High Elf
unknown
unknown
unknown
196 18:16
22
unknown
unknown
unknown
Lord Emperor
Lord Emperor
unknown
unknown
unknown
196 19:52
23
Dark Wizard
Grand Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
196 21:14
24
High Elf
Grand Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
196 23:38
25
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
196 27:21
26
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
193 22:30
27
unknown
unknown
unknown
High Elf
Lord Emperor
unknown
unknown
unknown
175 11:05
28
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
Grand Master
170 29:42
29
unknown
unknown
unknown
Lord Emperor
Muse Elf
unknown
unknown
unknown
157 13:11
30
unknown
unknown
unknown
Dark Wizard
Grand Master
unknown
unknown
unknown
157 15:05