Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
621
Hoạt động ngày hôm nay
1559
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
15:00 - 23.07.2021

22:53 - 22.07.2021

19:43 - 22.07.2021

17:34 - 22.07.2021

15:19 - 22.07.2021

15:16 - 22.07.2021

15:14 - 22.07.2021

15:00 - 22.07.2021

14:58 - 22.07.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

JacksonX - 20

Cuộc thi:

Merlin - 20

Cuộc thi:

zandy - 20

Cuộc thi:

CAPSLOCK - 20

Cuộc thi:

OstricH - 25

Cuộc thi:

PIKI - 20

Cuộc thi:

Love - 25


Xếp hạng

Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
303 29:54
2
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
276 29:50
3
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Lord Emperor
Dark Wizard
271 29:52
4
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
269 22:48
5
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Grand Master
unknown
269 29:39
6
Duel Master
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
268 29:15
7
unknown
unknown
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
unknown
unknown
257 29:51
8
Dark Wizard
Duel Master
Grand Master
Dark Wizard
Lord Emperor
256 29:16
9
Duel Master
Grand Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
255 28:58
10
Duel Master
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
Lord Emperor
247 26:33
11
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
240 18:11
12
unknown
unknown
unknown
Lord Emperor
High Elf
unknown
unknown
unknown
237 29:54
13
unknown
unknown
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
unknown
unknown
223 20:15
14
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
223 21:16
15
unknown
unknown
unknown
Lord Emperor
High Elf
unknown
unknown
unknown
223 25:42
16
Lord Emperor
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
unknown
223 27:36
17
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
Dark Wizard
unknown
217 29:23
18
Dark Wizard
Dark Wizard
Grand Master
Blade Master
Grand Master
213 29:04
19
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Blade Master
Grand Master
213 29:50
20
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
Blade Master
Grand Master
210 29:25
21
unknown
unknown
Dark Wizard
Blade Master
Grand Master
unknown
unknown
208 28:44
22
Dark Wizard
Lord Emperor
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
207 29:29
23
unknown
unknown
unknown
Dark Wizard
Grand Master
unknown
unknown
unknown
203 21:47
24
unknown
unknown
unknown
High Elf
Grand Master
unknown
unknown
unknown
198 23:53
25
unknown
unknown
unknown
Lord Emperor
High Elf
unknown
unknown
unknown
196 18:16
26
unknown
unknown
unknown
Lord Emperor
Lord Emperor
unknown
unknown
unknown
196 19:52
27
Dark Wizard
Grand Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
196 21:14
28
Dark Wizard
Grand Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
196 23:38
29
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
196 27:21
30
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
193 22:30