Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
131
Hoạt động ngày hôm nay
505
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
21:16 - 22.04.2021

20:15 - 22.04.2021

20:21 - 21.04.2021

19:00 - 19.04.2021

14:19 - 18.04.2021

22:04 - 16.04.2021

17:04 - 16.04.2021

15:30 - 16.04.2021

08:48 - 16.04.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 65

Cuộc thi:

TraFik - 65

Cuộc thi:

BossHunter - 65

Cuộc thi:

akaPixuL - 25

Cuộc thi:

-ShifT- - 25

Cuộc thi:

HaRdCoRe - 25


Xếp hạng


Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 M4dneSS Rule 4.1 Chat 21:20 22.04.2021 21:20 06.05.2021
2 LOko Rule 8 18:54 10.06.2020 Vĩnh viễn
3 CubuleT Rule 8 18:15 10.06.2020 Vĩnh viễn
4 Rose Rule 8 18:15 10.06.2020 Vĩnh viễn
5 Bigpapa Rule 8 21:40 07.09.2019 Vĩnh viễn
6 Zi4ukss Rule 8 21:39 07.09.2019 Vĩnh viễn
7 kolllMap Rule 8 21:39 06.09.2019 Vĩnh viễn
8 ArbuziK Rule 8 21:35 06.09.2019 Vĩnh viễn
9 Equlibrium Rule 8 21:31 06.09.2019 Vĩnh viễn
10 episode Rule 8 21:27 06.09.2019 Vĩnh viễn
11 KENZO Rule 8 02:56 06.09.2019 Vĩnh viễn
12 Beasty Rule 8 02:55 06.09.2019 Vĩnh viễn
13 Barrakuda Rule 8 02:54 06.09.2019 Vĩnh viễn
14 Z3R0 Rule 8 02:54 06.09.2019 Vĩnh viễn
15 7sky Rule 8 14:13 01.08.2019 Vĩnh viễn
16 BlekketOo Rule 8 16:25 10.06.2019 Vĩnh viễn