Thông tin Máy chủ

Total Online
172
Active Today
540
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
08:47 - 23.01.2021

21:42 - 22.01.2021

12:25 - 22.01.2021

12:23 - 22.01.2021

09:55 - 22.01.2021

21:41 - 21.01.2021

17:35 - 19.01.2021

10:01 - 19.01.2021

16:11 - 17.01.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 85

Cuộc thi:

Deagle - 20

Cuộc thi:

4LAN8ZII - 60

Cuộc thi:

Duncan - 85

Cuộc thi:

PIKI - 25

Cuộc thi:

Duncan - 25


Xếp hạng


Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Duncan Rule 4.2 Chat 21:24 22.01.2021 21:24 25.01.2021
2 papamo Rule 4.3 21:23 22.01.2021 21:23 28.01.2021
3 Nson Rule 4.3 21:23 22.01.2021 21:23 25.01.2021
4 LOko Rule 8 18:54 10.06.2020 Vĩnh viễn
5 CubuleT Rule 8 18:15 10.06.2020 Vĩnh viễn
6 Rose Rule 8 18:15 10.06.2020 Vĩnh viễn
7 D0mynEyd Rule 8 18:15 10.06.2020 Vĩnh viễn
8 Bigpapa Rule 8 21:40 07.09.2019 Vĩnh viễn
9 Zi4ukss Rule 8 21:39 07.09.2019 Vĩnh viễn
10 kolllMap Rule 8 21:39 06.09.2019 Vĩnh viễn
11 ArbuziK Rule 8 21:35 06.09.2019 Vĩnh viễn
12 Equlibrium Rule 8 21:31 06.09.2019 Vĩnh viễn
13 episode Rule 8 21:27 06.09.2019 Vĩnh viễn
14 KENZO Rule 8 02:56 06.09.2019 Vĩnh viễn
15 Beasty Rule 8 02:55 06.09.2019 Vĩnh viễn
16 Barrakuda Rule 8 02:54 06.09.2019 Vĩnh viễn
17 Z3R0 Rule 8 02:54 06.09.2019 Vĩnh viễn
18 7sky Rule 8 14:13 01.08.2019 Vĩnh viễn
19 BlekketOo Rule 8 16:25 10.06.2019 Vĩnh viễn