Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
576
Hoạt động ngày hôm nay
1264
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
cc
03:44 - 05.08.2021

12:33 - 04.08.2021

00:10 - 04.08.2021

20:35 - 03.08.2021

20:10 - 03.08.2021

22:07 - 02.08.2021

11:36 - 02.08.2021

16:48 - 30.07.2021

16:57 - 29.07.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Deagle - 45

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

llllIIII - 45

Cuộc thi:

Eowyn - 45

Cuộc thi:

Fors1k - 45

Cuộc thi:

M4dneSS - 45

Cuộc thi:

OstricH - 25

Cuộc thi:

PIKI - 20


Xếp hạng


Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 LOko Rule 8 18:54 10.06.2020 Vĩnh viễn
2 CubuleT Rule 8 18:15 10.06.2020 Vĩnh viễn
3 Rose Rule 8 18:15 10.06.2020 Vĩnh viễn
4 Bigpapa Rule 8 21:40 07.09.2019 Vĩnh viễn
5 Zi4ukss Rule 8 21:39 07.09.2019 Vĩnh viễn
6 kolllMap Rule 8 21:39 06.09.2019 Vĩnh viễn
7 ArbuziK Rule 8 21:35 06.09.2019 Vĩnh viễn
8 Equlibrium Rule 8 21:31 06.09.2019 Vĩnh viễn
9 episode Rule 8 21:27 06.09.2019 Vĩnh viễn
10 KENZO Rule 8 02:56 06.09.2019 Vĩnh viễn
11 Beasty Rule 8 02:55 06.09.2019 Vĩnh viễn
12 Barrakuda Rule 8 02:54 06.09.2019 Vĩnh viễn
13 Z3R0 Rule 8 02:54 06.09.2019 Vĩnh viễn
14 7sky Rule 8 14:13 01.08.2019 Vĩnh viễn
15 BlekketOo Rule 8 16:25 10.06.2019 Vĩnh viễn