Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
612
Hoạt động ngày hôm nay
1564
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
15:00 - 23.07.2021

22:53 - 22.07.2021

19:43 - 22.07.2021

17:34 - 22.07.2021

15:19 - 22.07.2021

15:16 - 22.07.2021

15:14 - 22.07.2021

15:00 - 22.07.2021

14:58 - 22.07.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

JacksonX - 20

Cuộc thi:

Merlin - 20

Cuộc thi:

zandy - 20

Cuộc thi:

CAPSLOCK - 20

Cuộc thi:

OstricH - 25

Cuộc thi:

PIKI - 20

Cuộc thi:

Love - 25


Xếp hạng


Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 kasab3 Rule 8 18:15 10.06.2020 Vĩnh viễn
2 kasab Rule 8 18:15 10.06.2020 Vĩnh viễn
3 Rydas Rule 8 23:23 19.06.2018 Vĩnh viễn
4 HotHole Rule 8 19:33 04.06.2018 Vĩnh viễn
5 Zombie Rule 8 14:28 26.04.2018 Vĩnh viễn
6 Zlokas Rule 8 18:33 06.06.2017 Vĩnh viễn
7 MSkas Rule 8 14:20 08.05.2017 Vĩnh viễn
8 Whitemo Rule 8 12:20 14.06.2016 Vĩnh viễn
9 Kundun Rule 8 13:46 27.05.2016 Vĩnh viễn
10 kakaka Rule 8 13:46 27.05.2016 Vĩnh viễn
11 shit Rule 8 13:46 27.05.2016 Vĩnh viễn
12 MUUM Rule 8 13:46 27.05.2016 Vĩnh viễn
13 shitadm Rule 8 13:45 27.05.2016 Vĩnh viễn
14 shitFuK Rule 8 13:45 27.05.2016 Vĩnh viễn