Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
450
Hoạt động ngày hôm nay
860
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
17:03 - 22.09.2021

12:20 - 22.09.2021

23:10 - 21.09.2021

21:31 - 17.09.2021

02:21 - 17.09.2021

20:55 - 16.09.2021

00:28 - 16.09.2021

07:29 - 14.09.2021

19:58 - 10.09.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Deagle - 45

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

Namshud - 25

Cuộc thi:

-Day- - 25

Cuộc thi:

XpycT - 25

Cuộc thi:

M4dneSS - 65

Cuộc thi:

M4dneSS - 45

Cuộc thi:

OstricH - 25


Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Jokers Jokers 26 0/7 4 540
2 NoName NoName 1 0/7 1 200
3 wegan wegan 1 0/7 1 200
4 VINOGRAD VINOGRAD 7 0/7 1 190
5 ReuniteD ReuniteD 23 0/7 1 160
6 Game0ver Game0ver 23 0/7 0 0
7 GameOveR GameOveR 18 0/7 0 0
8 BliceLV BliceLV 16 0/7 0 0
9 GOKTURK GOKTURK 13 0/7 0 0
10 YETI YETI 13 0/7 0 0
11 Nosgoth Nosgoth 11 0/7 0 0
12 imperia imperia 10 0/7 0 0
13 InFiniTy InFiniTy 10 0/7 0 0
14 Papapius Papapius 10 0/7 0 0
15 SZLACHTA SZLACHTA 10 0/7 0 0
16 ReSET ReSET 9 0/7 0 0
17 ShitREAL ShitREAL 9 0/7 0 0
18 SHOWDOWN SHOWDOWN 9 0/7 0 0
19 Morphine Morphine 8 0/7 0 0
20 NoLimiT NoLimiT 8 0/7 0 0
21 Santa Santa 8 0/7 0 0
22 Unknown Unknown 8 0/7 0 0
23 GuMisiE GuMisiE 7 0/7 0 0
24 NOYPI NOYPI 7 0/7 0 0
25 ottoman ottoman 7 0/7 0 0
26 aLife aLife 6 0/7 0 0
27 Ferajna Ferajna 6 0/7 0 0
28 Georgia Georgia 6 0/7 0 0
29 GetoDaci GetoDaci 6 0/7 0 0
30 HappyWar HappyWar 6 0/7 0 0
31 Titans Titans 6 0/7 0 0
32 YaKuZa YaKuZa 6 0/7 0 0
33 BadBoyz BadBoyz 5 0/7 0 0
34 BlackLor BlackLor 5 0/7 0 0
35 Destiny Destiny 5 0/7 0 0
36 iNoypi iNoypi 5 0/7 0 0
37 INTERN INTERN 5 0/7 0 0
38 Stars Stars 5 0/7 0 0
39 Unit420 Unit420 5 0/7 0 0
40 Uroboros Uroboros 5 0/7 0 0
41 Just4Fun Just4Fun 4 0/7 0 0
42 Latinos Latinos 4 0/7 0 0
43 Silence Silence 4 0/7 0 0
44 TeaParty TeaParty 4 0/7 0 0
45 FUNS FUNS 3 0/7 0 0
46 GTchecK GTchecK 3 0/7 0 0
47 Guild Guild 3 0/7 0 0
48 Justice Justice 3 0/7 0 0
49 Panam Panam 3 0/7 0 0
50 Xaos Xaos 3 0/7 0 0
51 AdvanceD AdvanceD 2 0/7 0 0
52 AllStars AllStars 2 0/7 0 0
53 C2H5OH C2H5OH 2 0/7 0 0
54 DiRiLiS DiRiLiS 2 0/7 0 0
55 Hungary Hungary 2 0/7 0 0
56 Kings Kings 2 0/7 0 0
57 LOGGY LOGGY 2 0/7 0 0
58 TheNoobs TheNoobs 2 0/7 0 0
59 TURKEY TURKEY 2 0/7 0 0
60 UAEpros UAEpros 2 0/7 0 0
61 5Camps 5Camps 1 0/7 0 0
62 Admin Admin 1 0/7 0 0
63 BERSERK BERSERK 1 0/7 0 0
64 BOGI BOGI 1 0/7 0 0
65 BOSS BOSS 1 0/7 0 0
66 bybydeja bybydeja 1 0/7 0 0
67 Council Council 1 0/7 0 0
68 CP09 CP09 1 0/7 0 0
69 Diamond Diamond 1 0/7 0 0
70 FANATIC FANATIC 1 0/7 0 0
71 Farma Farma 1 0/7 0 0
72 FATIH FATIH 1 0/7 0 0
73 Force Force 1 0/7 0 0
74 GeForceX GeForceX 1 0/7 0 0
75 GodOfWar GodOfWar 1 0/7 0 0
76 HeaveN HeaveN 1 0/7 0 0
77 Israel Israel 1 0/7 0 0
78 isrel isrel 1 0/7 0 0
79 JORGERIA JORGERIA 1 0/7 0 0
80 King King 1 0/7 0 0
81 Marvel Marvel 1 0/7 0 0
82 Matrix Matrix 1 0/7 0 0
83 metrzz metrzz 1 0/7 0 0
84 Play4Fun Play4Fun 1 0/7 0 0
85 qF2Gp qF2Gp 1 0/7 0 0
86 Reborm Reborm 1 0/7 0 0
87 Russia Russia 1 0/7 0 0
88 Skorpion Skorpion 1 0/7 0 0
89 SPAINMOB SPAINMOB 1 0/7 0 0
90 Summit Summit 1 0/7 0 0
91 SUPER SUPER 1 0/7 0 0
92 Test123 Test123 1 0/7 0 0
93 Timeless Timeless 1 0/7 0 0
94 TURCO TURCO 1 0/7 0 0
95 Turk0 Turk0 1 0/7 0 0
96 Ukraine Ukraine 1 0/7 0 0
97 Vagabond Vagabond 1 0/7 0 0
98 Variety Variety 1 0/7 0 0