Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
161
Hoạt động ngày hôm nay
491
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
10:51 - 10.04.2021

10:35 - 10.04.2021

16:28 - 09.04.2021

21:02 - 07.04.2021

BA
07:45 - 07.04.2021

18:58 - 05.04.2021

14:30 - 05.04.2021

10:43 - 05.04.2021

14:42 - 04.04.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Chris35 - 50

Cuộc thi:

4LAN8ZII - 25

Cuộc thi:

DeagLe - 20

Cuộc thi:

akaPixuL - 25

Cuộc thi:

-ShifT- - 25

Cuộc thi:

HaRdCoRe - 25


Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Jokers Jokers 25 7/7 14 6620
2 ReuniteD ReuniteD 27 7/7 3 4382
3 VINOGRAD VINOGRAD 7 0/7 4 918
4 Vagabond Vagabond 1 5/7 0 800
5 wegan wegan 1 0/7 2 404
6 Game0ver Game0ver 25 0/7 0 30
7 Skorpion Skorpion 1 0/7 0 1
8 GameOveR GameOveR 18 0/7 0 0
9 BliceLV BliceLV 16 0/7 0 0
10 GOKTURK GOKTURK 13 0/7 0 0
11 YETI YETI 13 0/7 0 0
12 imperia imperia 10 0/7 0 0
13 InFiniTy InFiniTy 10 0/7 0 0
14 Papapius Papapius 10 0/7 0 0
15 SZLACHTA SZLACHTA 10 0/7 0 0
16 ReSET ReSET 9 0/7 0 0
17 ShitREAL ShitREAL 9 0/7 0 0
18 SHOWDOWN SHOWDOWN 9 0/7 0 0
19 Unknown Unknown 9 0/7 0 0
20 Morphine Morphine 8 0/7 0 0
21 NoLimiT NoLimiT 8 0/7 0 0
22 Santa Santa 8 0/7 0 0
23 GuMisiE GuMisiE 7 0/7 0 0
24 NOYPI NOYPI 7 0/7 0 0
25 ottoman ottoman 7 0/7 0 0
26 aLife aLife 6 0/7 0 0
27 Ferajna Ferajna 6 0/7 0 0
28 Georgia Georgia 6 0/7 0 0
29 GetoDaci GetoDaci 6 0/7 0 0
30 HappyWar HappyWar 6 0/7 0 0
31 Titans Titans 6 0/7 0 0
32 YaKuZa YaKuZa 6 0/7 0 0
33 BadBoyz BadBoyz 5 0/7 0 0
34 BlackLor BlackLor 5 0/7 0 0
35 Destiny Destiny 5 0/7 0 0
36 iNoypi iNoypi 5 0/7 0 0
37 INTERN INTERN 5 0/7 0 0
38 Stars Stars 5 0/7 0 0
39 Unit420 Unit420 5 0/7 0 0
40 Uroboros Uroboros 5 0/7 0 0
41 Latinos Latinos 4 0/7 0 0
42 Silence Silence 4 0/7 0 0
43 TeaParty TeaParty 4 0/7 0 0
44 FUNS FUNS 3 0/7 0 0
45 GTchecK GTchecK 3 0/7 0 0
46 Guild Guild 3 0/7 0 0
47 Justice Justice 3 0/7 0 0
48 Panam Panam 3 0/7 0 0
49 Xaos Xaos 3 0/7 0 0
50 AdvanceD AdvanceD 2 0/7 0 0
51 AllStars AllStars 2 0/7 0 0
52 C2H5OH C2H5OH 2 0/7 0 0
53 DiRiLiS DiRiLiS 2 0/7 0 0
54 Hungary Hungary 2 0/7 0 0
55 Kings Kings 2 0/7 0 0
56 LOGGY LOGGY 2 0/7 0 0
57 TheNoobs TheNoobs 2 0/7 0 0
58 TURKEY TURKEY 2 0/7 0 0
59 UAEpros UAEpros 2 0/7 0 0
60 Admin Admin 1 0/7 0 0
61 BERSERK BERSERK 1 0/7 0 0
62 BOGI BOGI 1 0/7 0 0
63 BOSS BOSS 1 0/7 0 0
64 Burned Burned 1 0/7 0 0
65 bybydeja bybydeja 1 0/7 0 0
66 Council Council 1 0/7 0 0
67 CP09 CP09 1 0/7 0 0
68 Diamond Diamond 1 0/7 0 0
69 FANATIC FANATIC 1 0/7 0 0
70 Farma Farma 1 0/7 0 0
71 FATIH FATIH 1 0/7 0 0
72 Force Force 1 0/7 0 0
73 GeForceX GeForceX 1 0/7 0 0
74 GodOfWar GodOfWar 1 0/7 0 0
75 HeaveN HeaveN 1 0/7 0 0
76 Israel Israel 1 0/7 0 0
77 isrel isrel 1 0/7 0 0
78 JORGERIA JORGERIA 1 0/7 0 0
79 King King 1 0/7 0 0
80 Matrix Matrix 1 0/7 0 0
81 NoName NoName 1 0/7 0 0
82 Play4Fun Play4Fun 1 0/7 0 0
83 qF2Gp qF2Gp 1 0/7 0 0
84 Reborm Reborm 1 0/7 0 0
85 Russia Russia 1 0/7 0 0
86 SPAINMOB SPAINMOB 1 0/7 0 0
87 Summit Summit 1 0/7 0 0
88 SUPER SUPER 1 0/7 0 0
89 Test123 Test123 1 0/7 0 0
90 Timeless Timeless 1 0/7 0 0
91 TURCO TURCO 1 0/7 0 0
92 Turk0 Turk0 1 0/7 0 0
93 Ukraine Ukraine 1 0/7 0 0
94 Variety Variety 1 0/7 0 0