Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
444
Hoạt động ngày hôm nay
934
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
22:52 - 18.09.2021

12:05 - 18.09.2021

21:31 - 17.09.2021

02:21 - 17.09.2021

20:55 - 16.09.2021

00:28 - 16.09.2021

07:29 - 14.09.2021

19:58 - 10.09.2021

21:57 - 08.09.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Deagle - 45

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

Namshud - 25

Cuộc thi:

-Day- - 25

Cuộc thi:

XpycT - 25

Cuộc thi:

M4dneSS - 65

Cuộc thi:

M4dneSS - 45

Cuộc thi:

OstricH - 25


Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 ToxicMama High Elf 464 25 Online
2 Arch Grand Master 464 25 Online
3 ToxicPapa Duel Master 464 25 Online
4 T-34 Lord Emperor 462 25 Online
5 lllllllI High Elf 462 25 Online
6 Zatan Soul Master 461 25 Online
7 XpycT Lord Emperor 461 25 Online
8 ToeSide Duel Master 461 25 Online
9 CatandDog Blade Knight 461 25 Online
10 Zomilin Muse Elf 460 25 Online
11 lllIIIII Duel Master 460 20 Online
12 Master High Elf 459 20 Online
13 Contain Dark Lord 458 20 Online
14 Mekss Lord Emperor 456 20 Online
15 Tatanlos Lord Emperor 456 20 Online
16 SmeKerS Blade Master 455 20 Online
17 Wiz276 Grand Master 453 20 Online
18 Bluemoon High Elf 453 20 Online
19 RoseMonroe Muse Elf 451 20 Online
20 Pomidor4ik High Elf 451 20 Online
21 AlcohoL Grand Master 451 15 Online
22 YakuzaELF High Elf 450 15 Online
23 JustDoit Blade Master 450 15 Online
24 Namshud Lord Emperor 450 15 Online
25 TheDeat Duel Master 450 15 Online
26 FukusimaDL Lord Emperor 448 15 Online
27 KIRA Lord Emperor 448 15 Online
28 TurcuMG Duel Master 448 15 Online
29 Rayleigh Blade Master 448 15 Online
30 LadyMin High Elf 448 15 Online
31 HotSexBoy Grand Master 447 10 Online
32 Lucker Blade Master 447 10 Online
33 MieMiez Grand Master 446 10 Online
34 dova0001 High Elf 445 10 Online
35 Angel666 Duel Master 444 10 Online
36 Kvanarin Blade Master 443 10 Online
37 Chuoi9x Grand Master 443 10 Online
38 llllllll Blade Master 443 10 Online
39 NumLock Duel Master 442 10 Online
40 HotSexToy Dark Lord 441 10 Online
41 pervui Grand Master 440 5 Online
42 TheOwl Duel Master 439 5 Online
43 Cosmos Blade Master 439 5 Online
44 Mirotic High Elf 439 5 Online
45 Himler Lord Emperor 438 5 Online
46 Solo Blade Master 436 5 Online
47 Taolatao04 Dark Lord 436 5 Online
48 BumBumDL Dark Lord 435 5 Online
49 MABO Blade Master 433 5 Online
50 Taolatao05 Dark Lord 432 5 Online