Thông tin Máy chủ

Tổng số người
0
Hoạt động hôm nay
0
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
21:54 - 19.01.2022

01:56 - 19.01.2022

15:18 - 27.12.2021

15:18 - 23.12.2021

15:03 - 22.12.2021

17:07 - 17.12.2021

17:06 - 17.12.2021

20:21 - 16.12.2021

15:48 - 16.12.2021
Người trúng xổ số
Giải xổ số đẹp nhất


Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

-Ev0kaT- - 45

Cuộc thi:

Fors1k - 45

Cuộc thi:

YakuzaELF - 45


Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 - - 50
2 - - 50
3 - - 50
4 - - 50
5 - - 50
6 - - 50
7 - - 50
8 - - 50
9 - - 50
10 - - 50
11 - - 40
12 - - 40
13 - - 40
14 - - 40
15 - - 40
16 - - 40
17 - - 40
18 - - 40
19 - - 40
20 - - 40
21 - - 30
22 - - 30
23 - - 30
24 - - 30
25 - - 30
26 - - 30
27 - - 30
28 - - 30
29 - - 30
30 - - 30
31 - - 20
32 - - 20
33 - - 20
34 - - 20
35 - - 20
36 - - 20
37 - - 20
38 - - 20
39 - - 20
40 - - 20
41 - - 10
42 - - 10
43 - - 10
44 - - 10
45 - - 10
46 - - 10
47 - - 10
48 - - 10
49 - - 10
50 - - 10