Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
443
Hoạt động ngày hôm nay
865
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
17:03 - 22.09.2021

12:20 - 22.09.2021

23:10 - 21.09.2021

21:31 - 17.09.2021

02:21 - 17.09.2021

20:55 - 16.09.2021

00:28 - 16.09.2021

07:29 - 14.09.2021

19:58 - 10.09.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Deagle - 45

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

Namshud - 25

Cuộc thi:

-Day- - 25

Cuộc thi:

XpycT - 25

Cuộc thi:

M4dneSS - 65

Cuộc thi:

M4dneSS - 45

Cuộc thi:

OstricH - 25


Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Aura 1 50
2 - - 50
3 - - 50
4 - - 50
5 - - 50
6 - - 50
7 - - 50
8 - - 50
9 - - 50
10 - - 50
11 - - 40
12 - - 40
13 - - 40
14 - - 40
15 - - 40
16 - - 40
17 - - 40
18 - - 40
19 - - 40
20 - - 40
21 - - 30
22 - - 30
23 - - 30
24 - - 30
25 - - 30
26 - - 30
27 - - 30
28 - - 30
29 - - 30
30 - - 30
31 - - 20
32 - - 20
33 - - 20
34 - - 20
35 - - 20
36 - - 20
37 - - 20
38 - - 20
39 - - 20
40 - - 20
41 - - 10
42 - - 10
43 - - 10
44 - - 10
45 - - 10
46 - - 10
47 - - 10
48 - - 10
49 - - 10
50 - - 10