Thông tin Máy chủ

Total Online
164
Active Today
540
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
08:47 - 23.01.2021

21:42 - 22.01.2021

12:25 - 22.01.2021

12:23 - 22.01.2021

09:55 - 22.01.2021

21:41 - 21.01.2021

17:35 - 19.01.2021

10:01 - 19.01.2021

16:11 - 17.01.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 85

Cuộc thi:

Deagle - 20

Cuộc thi:

4LAN8ZII - 60

Cuộc thi:

Duncan - 85

Cuộc thi:

PIKI - 25

Cuộc thi:

Duncan - 25


Chợ


Phobos

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Other 2 kkk Zen 35 Bon.
Other 2 kkk Zen 35 Bon.
Wings Mantle of Monarch 4,060 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves 6 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor 6 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 6 Bon.
Pants Exc. Divine Pants 6 Bon.
Wings Gemstone x10 6 Bon.
Items Moonstone Ring 23 Bon.
Wings Jewel of Harmony x10 35 Bon.
Wings Jewel of Luck x10 1,044 Bon.
Swords Hyon Healical Sword 58 Bon.
Bows Abyss Bluewing Crossbow 58 Bon.
Boots Exc. Thunder Hawk Boots 58 Bon.
Boots Loki Valiant Boots +9 72 Bon.
Staffs Exc. Grand Viper Staff 580 Bon.
Shields Exc. Infernal Steel Shield 12 Bon.
Gloves Exc. Black Dragon Gloves 17 Bon.
Boots Exc. Great Dragon Boots 23 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor +14 116 Bon.
Items Feather of Condor 580 Bon.
Bows Gaia Light Crossbow 46 Bon.
Armors Darkside Adamantine Armor 35 Bon.
Wings Gemstone x10 23 Bon.
Pants Exc. Sylphid Ray Pants 116 Bon.
Helms Exc. Sylphid Ray Helm 116 Bon.
Armors Exc. Destroy Armor 116 Bon.
Helms Exc. Dragon Helm 35 Bon.
Shields Exc. Legendary Shield 58 Bon.
Pants Exc. Dragon Pants 35 Bon.
Spears Exc. Dragon Spear 12 Bon.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 46 Bon.
Pants Exc. Great Dragon Pants 23 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield 41 Bon.
Pants Exc. Dragon Pants 35 Bon.
Staffs Exc. Azure Staff +12 348 Bon.
Boots Exc. Thunder Hawk Boots 174 Bon.
Boots Exc. Divine Boots 46 Bon.
Helms Exc. Sunlight Helm +10 93 Bon.
Pants Exc. Spirit Pants 12 Bon.
Armors Exc. Thunder Hawk Armor 12 Bon.
Boots Exc. Valiant Boots 7 Bon.
Gloves Exc. Dark Soul Gloves 7 Bon.
Gloves Exc. Storm Crow Gloves +13 17 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor +13 17 Bon.
Bows Exc. Wild Nature Bow +13 113 Bon.
Wings Gemstone x30 29 Bon.
Wings Jewel of Life x30 35 Bon.
Helms Exc. Faith Helm 116 Bon.
Boots Exc. Sunlight Boots 116 Bon.
Aurora Phobos