Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
572
Hoạt động ngày hôm nay
1264
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
cc
03:44 - 05.08.2021

12:33 - 04.08.2021

00:10 - 04.08.2021

20:35 - 03.08.2021

20:10 - 03.08.2021

22:07 - 02.08.2021

11:36 - 02.08.2021

16:48 - 30.07.2021

16:57 - 29.07.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Deagle - 45

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

llllIIII - 45

Cuộc thi:

Eowyn - 45

Cuộc thi:

Fors1k - 45

Cuộc thi:

M4dneSS - 45

Cuộc thi:

OstricH - 25

Cuộc thi:

PIKI - 20


Chợ


Phobos

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Staffs Exc. Emerald Staff +9 23 Bon.
Swords Exc. Daybreak +13 23 Bon.
Gloves Exc. Dark Phoenix Gloves +9 23 Bon.
Pants Exc. Dark Steel Pants 17 Bon.
Helms Exc. Iris Helm 23 Bon.
Helms Exc. Faith Helm 35 Bon.
Pants Seir Adamantine Pants 23 Bon.
Pants Exc. Glorious Pants 35 Bon.
Armors Vicious Dragon Armor 12 Bon.
Pants Exc. Iris Pants 29 Bon.
Boots Exc. Sunlight Boots 58 Bon.
Armors Exc. Dark Master Armor 17 Bon.
Pants Exc. Iris Pants 23 Bon.
Armors Exc. Red Spirit Armor 116 Bon.
Helms Exc. Dark Master Helm 7 Bon.
Boots Exc. Iris Boots 17 Bon.
Helms Exc. Faith Helm 41 Bon.
Helms Exc. Red Spirit Helm 93 Bon.
Bows Exc. Great Reign Crossbow 58 Bon.
Boots Exc. Brave Boots 116 Bon.
Pants Exc. Divine Pants 23 Bon.
Armors Exc. Divine Armor 17 Bon.
Wings Wings of Dragon +11 928 Bon.
Other Jewel of Luck 93 Bon.
Items Feather of Condor 650 Bon.
Boots Exc. Black Dragon Boots 70 Bon.
Items Flame of Condor 1,508 Bon.
Boots Exc. Destroy Boots +2 464 Bon.
Armors Exc. Phantom Armor 58 Bon.
Helms Exc. Red Spirit Helm 6 Bon.
Helms Exc. Sylphid Ray Helm 23 Bon.
Shields Exc. Legendary Shield 58 Bon.
Wings Wings of Spirit 23 Bon.
Wings Wings of Soul 23 Bon.
Swords Exc. Bone Blade +9 348 Bon.
Swords Exc. Bone Blade 348 Bon.
Boots Loki Valiant Boots 9 Bon.
Boots Crusted Ashcrow Boots 9 Bon.
Staffs Exc. Dwemer Staff +9 46 Bon.
Gloves Exc. Storm Crow Gloves 6 Bon.
Gloves Seir Adamantine Gloves 23 Bon.
Wings Higher Refining Stone x10 6 Bon.
Wings Wings of Spirit 35 Bon.
Armors Exc. Divine Armor 81 Bon.
Boots Exc. Glorious Boots 35 Bon.
Boots Exc. Thunder Hawk Boots 23 Bon.
Armors Exc. Dark Soul Armor 174 Bon.
Helms Exc. Seraphim Helm 522 Bon.
Armors Exc. Thunder Hawk Armor 23 Bon.
Pants Exc. Sphinx Pants 17 Bon.
Aurora Luxor Phobos