Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
126
Hoạt động ngày hôm nay
506
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
21:16 - 22.04.2021

20:15 - 22.04.2021

20:21 - 21.04.2021

19:00 - 19.04.2021

14:19 - 18.04.2021

22:04 - 16.04.2021

17:04 - 16.04.2021

15:30 - 16.04.2021

08:48 - 16.04.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 65

Cuộc thi:

TraFik - 65

Cuộc thi:

BossHunter - 65

Cuộc thi:

akaPixuL - 25

Cuộc thi:

-ShifT- - 25

Cuộc thi:

HaRdCoRe - 25


Chợ


Phobos

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 70 Bon.
Armors Exc. Dark Soul Armor 174 Bon.
Wings Wings of Conqueror +15 19,720 Bon.
Wings Mantle of Monarch +7 4,640 Bon.
Helms Exc. Paewang Helm +12 522 Bon.
Wings Jewel of Luck x10 928 Bon.
Items Feather of Condor 812 Bon.
Items Feather of Condor 812 Bon.
Swords Exc. PvP Lightbringer +13 17,400 Bon.
Wings Wings of Conqueror +9 8,120 Bon.
Items Flame of Condor 1,740 Bon.
Items Flame of Condor 1,740 Bon.
Items Flame of Condor 1,740 Bon.
Items Flame of Condor 1,740 Bon.
Items Flame of Condor 1,740 Bon.
Shields Exc. Serpent Shield +13 35 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 23 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 23 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 23 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 23 Bon.
Wings Wings of Spirit +13 696 Bon.
Items Red Fenrir 139 Bon.
Wings Wings of Darkness 116 Bon.
Armors Exc. Dark Soul Armor 58 Bon.
Items Exc. Ring of Poison +12 162 Bon.
Wings Wings of Soul +9 116 Bon.
Swords Hyon Healical Sword +9 58 Bon.
Items Exc. Pendant of Ice +12 174 Bon.
Items Exc. Ring of Ice +12 162 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves 6 Bon.
Bows Exc. Light Crossbow 6 Bon.
Pants Exc. Spirit Pants 6 Bon.
Gloves Seir Adamantine Gloves 35 Bon.
Gloves Exc. Light Plate Gloves 6 Bon.
Spears Exc. Beuroba +5 46 Bon.
Shields Exc. Plate Shield 46 Bon.
Gloves Exc. Plate Gloves +11 116 Bon.
Swords Hyon Healical Sword 23 Bon.
Pants Exc. Thunder Hawk Pants 17 Bon.
Pants Exc. Volcano Pants 17 Bon.
Items Cape of Lord 23 Bon.
Boots Exc. Plate Boots 46 Bon.
Armors Exc. Dark Soul Armor 116 Bon.
Pants Empire Dark Master Pants 174 Bon.
Pants Exc. Hurricane Pants 12 Bon.
Helms Exc. Glorious Helm 12 Bon.
Helms Exc. Ashcrow Helm 23 Bon.
Armors Exc. Hurricane Armor 23 Bon.
Boots Exc. Glorious Boots 17 Bon.
Helms Exc. Adamantine Helm +13 58 Bon.
Aurora Phobos