Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
448
Hoạt động ngày hôm nay
912
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
22:52 - 18.09.2021

12:05 - 18.09.2021

21:31 - 17.09.2021

02:21 - 17.09.2021

20:55 - 16.09.2021

00:28 - 16.09.2021

07:29 - 14.09.2021

19:58 - 10.09.2021

21:57 - 08.09.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Deagle - 45

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

Namshud - 25

Cuộc thi:

-Day- - 25

Cuộc thi:

XpycT - 25

Cuộc thi:

M4dneSS - 65

Cuộc thi:

M4dneSS - 45

Cuộc thi:

OstricH - 25


Chợ


Luxor

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Armors Exc. Divine Armor +13 348 Bon.
Boots Exc. Divine Boots +13 232 Bon.
Helms Exc. Divine Helm +13 232 Bon.
Pants Exc. Divine Pants +13 232 Bon.
Gloves Exc. Divine Gloves +11 232 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor +11 174 Bon.
Pants Exc. Dark Soul Pants 116 Bon.
Pants Akki Eclipse Pants +11 290 Bon.
Helms Akki Eclipse Helm +11 232 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 19 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 19 Bon.
Other Box of Kundun +5 15 Bon.
Items Ring of Fire +9 13 Bon.
Other 1 kkk Zen 37 Bon.
Items Flame of Condor 1,699 Bon.
Other Pink Chocolate Box 79 Bon.
Other Pink Chocolate Box 74 Bon.
Other Pink Chocolate Box 68 Bon.
Other Pink Chocolate Box 79 Bon.
Other Pink Chocolate Box 68 Bon.
Other Pink Chocolate Box 74 Bon.
Other Pink Chocolate Box 79 Bon.
Other Pink Chocolate Box 79 Bon.
Boots Habit Grand Soul Boots 232 Bon.
Pants Spyro Thunder Hawk Pants 174 Bon.
Boots Spyro Thunder Hawk Boots 174 Bon.
Gloves Exc. Great Dragon Gloves 81 Bon.
Boots Exc. Thunder Hawk Boots 46 Bon.
Swords Exc. Bloodreaver 111 Bon.
Armors Exc. Seraphim Armor +11 1,578 Bon.
Staffs Exc. Grand Soul Staff +11 116 Bon.
Armors Muren Storm Crow Armor 6 Bon.
Boots Exc. Eclipse Boots 12 Bon.
Boots Exc. Dark Steel Boots +11 116 Bon.
Gloves Sati Iris Gloves 99 Bon.
Helms Sati Iris Helm 99 Bon.
Boots Sati Iris Boots 99 Bon.
Bows Exc. Arrow Viper Bow 7 Bon.
Gloves Exc. Hurricane Gloves 6 Bon.
Boots Exc. Thunder Hawk Boots 23 Bon.
Pants Akki Eclipse Pants 81 Bon.
Shields Exc. Phantom Shield 29 Bon.
Staffs Exc. Kundun Staff 10 Bon.
Maces Exc. Great Lord Scepter 174 Bon.
Other 200 kk Zen 9 Bon.
Other 200 kk Zen 9 Bon.
Items Red Fenrir 406 Bon.
Boots Loki Valiant Boots +9 162 Bon.
Gloves Loki Valiant Gloves +9 150 Bon.
Pants Loki Valiant Pants +9 150 Bon.
Aurora Luxor Phobos