Thông tin Máy chủ

Tổng số người
0
Hoạt động hôm nay
0
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
21:54 - 19.01.2022

01:56 - 19.01.2022

15:18 - 27.12.2021

15:18 - 23.12.2021

15:03 - 22.12.2021

17:07 - 17.12.2021

17:06 - 17.12.2021

20:21 - 16.12.2021

15:48 - 16.12.2021
Người trúng xổ số
Giải xổ số đẹp nhất


Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

-Ev0kaT- - 45

Cuộc thi:

Fors1k - 45

Cuộc thi:

YakuzaELF - 45


Chợ


Luxor

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Bows Exc. Saint Crossbow +11 167.25 kk Zen.
Boots Exc. Glorious Boots +13 22 Bon.
Gloves Broy Light Plate Gloves 18.68 kk Zen.
Helms Cloud Brass Helm 18.68 kk Zen.
Swords Exc. Knight Blade +13 28 Bon.
Wings Wings of Spirit +7 60.82 kk Zen.
Items Aruan Pendant of Ability 9 Bon.
Items Piercing Ring of Ice 13 Bon.
Armors Garuda Brass Armor 21.29 kk Zen.
Shields Exc. Infernal Steel Shield 76.02 kk Zen.
Boots Exc. Valiant Boots +11 8 Bon.
Gloves Exc. Eclipse Gloves +9 6 Bon.
Items Cape of Lord +9 13 Bon.
Boots Exc. Ashcrow Boots 9 Bon.
Maces Exc. Great Scepter 34.21 kk Zen.
Maces Exc. Battle Scepter 19.01 kk Zen.
Maces Exc. Master Scepter 2.28 kkk Zen.
Boots Sheol Bone Boots 19.01 kk Zen.
Armors Exc. Glorious Armor 60.82 kk Zen.
Items Anubis Ring of Fire 6 Bon.
Other Invitation of Devil Square +6 50.78 kk Zen.
Other Invitation of Devil Square +6 45.61 kk Zen.
Pants Enis Legendary Pants 9 Bon.
Staffs Exc. Staff of Resurrection 9 Bon.
Shields Exc. Legendary Shield 7 Bon.
Wings Wings of Spirit 52.26 kk Zen.
Boots Gaion Storm Crow Boots 45.61 kk Zen.
Wings Wings of Spirit 13 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 22 Bon.
Items Muren Ring of Fire 9 Bon.
Maces Exc. Battle Scepter 7 Bon.
Wings Wings of Dragon 52.26 kk Zen.
Armors Exc. Iris Armor 28 Bon.
Gloves Jokers Valiant Gloves 152.04 kk Zen.
Armors Exc. Bone Armor +13 6 Bon.
Gloves Exc. Bone Gloves +13 6 Bon.
Spears Exc. Beuroba 7 Bon.
Armors Exc. Wind Armor 15.57 kk Zen.
Gloves Argo Spirit Gloves 38.01 kk Zen.
Boots Garuda Brass Boots 38.01 kk Zen.
Gloves Ceto Vine Gloves 11.88 kk Zen.
Spears Exc. Bill of Balrog 9.12 kk Zen.
Spears Exc. Bill of Balrog 9.12 kk Zen.
Pants Exc. Dragon Knight Pants 58.38 kk Zen.
Shields Exc. Infernal Steel Shield 38.92 kk Zen.
Luxor