Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
740
Hoạt động ngày hôm nay
1628
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
17:25 - 15.06.2021

13:43 - 15.06.2021

15:49 - 13.06.2021

21:58 - 12.06.2021

18:30 - 12.06.2021

20:29 - 11.06.2021

11:01 - 11.06.2021

22:41 - 04.06.2021

22:39 - 04.06.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 10

Cuộc thi:

volsebnik - 10

Cuộc thi:

JacksonX - 10

Cuộc thi:

PIKI - 10

Cuộc thi:

M4dneSS - 10

Cuộc thi:

OstricH - 10


Chợ


Luxor

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Boots Warrior Leather Boots 6 Bon.
Maces Exc. Lord Scepter +12 406 Bon.
Items Anubis Ring of Fire 81 Bon.
Swords Exc. Lighting Sword 48 Bon.
Helms Exc. Plate Helm 81.2 kk Zen.
Gloves Exc. Sylphid Ray Gloves 41 Bon.
Armors Exc. Bone Armor 17 Bon.
Boots Exc. Sphinx Boots 17 Bon.
Shields Exc. Horn Shield 9 Bon.
Helms Exc. Brass Helm 6 Bon.
Helms Exc. Leather Helm 6 Bon.
Armors Exc. Bronze Armor 6 Bon.
Staffs Exc. Gorgon Staff 8 Bon.
Gloves Piercing Leather Gloves 41 Bon.
Boots Warrior Leather Boots 8 Bon.
Gloves Dark Phoenix Gloves +12 13.92 kk Zen.
Armors Dark Phoenix Armor +9 11.6 kk Zen.
Items Veseny Ring of Magic 39 Bon.
Wings Wings of Spirit 290 Bon.
Armors Exc. Vine Armor 12 Bon.
Pants Aruan Guardian Pants 35 Bon.
Shields Exc. Large Round Shield 12 Bon.
Shields Exc. Tower Shield 6 Bon.
Pants Exc. Plate Pants 9 Bon.
Gloves Exc. Wind Gloves 23 Bon.
Items Dark spirit Spirit 68 Bon.
Armors Gywen Guardian Armor 12 Bon.
Items Gywen Pendant of Ability 12 Bon.
Boots Exc. Vine Boots 8 Bon.
Gloves Exc. Leather Gloves 35 Bon.
Gloves Exc. Light Plate Gloves +9 46 Bon.
Helms Exc. Guardian Helm 46 Bon.
Boots Exc. Dark Steel Boots 93 Bon.
Helms Exc. Dark Phoenix Helm 81 Bon.
Pants Exc. Adamantine Pants 12 Bon.
Helms Exc. Brass Helm 35 Bon.
Helms Exc. Sphinx Helm 58 Bon.
Boots Exc. Dragon Boots 58 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff +9 290 Bon.
Gloves Exc. Venom Mist Gloves 116 Bon.
Other 1 kkk Zen 139 Bon.
Other 1 kkk Zen 139 Bon.
Pants Exc. Dragon Pants +2 35 Bon.
Wings Wings of Soul 174 Bon.
Other 250 kk Zen 32 Bon.
Boots Exc. Spirit Boots 34.8 kk Zen.
Gloves Exc. Bronze Gloves 34.8 kk Zen.
Wings Wings of Angel 40.6 kk Zen.
Helms Exc. Ashcrow Helm 68.44 kk Zen.
Bows Exc. Chaos Nature Bow 20 Bon.
Aurora Luxor Phobos