Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
120
Hoạt động ngày hôm nay
504
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
21:16 - 22.04.2021

20:15 - 22.04.2021

20:21 - 21.04.2021

19:00 - 19.04.2021

14:19 - 18.04.2021

22:04 - 16.04.2021

17:04 - 16.04.2021

15:30 - 16.04.2021

08:48 - 16.04.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 65

Cuộc thi:

TraFik - 65

Cuộc thi:

BossHunter - 65

Cuộc thi:

akaPixuL - 25

Cuộc thi:

-ShifT- - 25

Cuộc thi:

HaRdCoRe - 25


Chợ


Aurora

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Staffs Wild Staff of Destruction 12 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 6 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 6 Bon.
Helms Habit Grand Soul Helm 12 Bon.
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 7 Bon.
Pants Exc. Glorious Pants +13 58 Bon.
Boots Exc. Hurricane Boots 6 Bon.
Bows Exc. Air Lyn Bow +9 46 Bon.
Bows Exc. Celestial Bow +13 116 Bon.
Shields Exc. Dragon Shield 7 Bon.
Swords Exc. Lighting Sword 7 Bon.
Swords Exc. Double Blade 7 Bon.
Boots Exc. Glorious Boots 41 Bon.
Armors Exc. Grand Soul Armor +9 41 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow 348 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff 6 Bon.
Pants Exc. Venom Mist Pants 12 Bon.
Boots Exc. Storm Crow Boots 12 Bon.
Armors Exc. Dark Soul Armor 6 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm 7 Bon.
Gloves Exc. Black Dragon Gloves 6 Bon.
Shields Exc. Phantom Shield 17 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots 9 Bon.
Armors Exc. Sphinx Armor 7 Bon.
Pants Exc. Dark Soul Pants +14 754 Bon.
Shields Exc. Royal Protector +9 93 Bon.
Swords Exc. Demon Blade 58 Bon.
Shields Exc. Golden Shield 58 Bon.
Gloves Exc. Thunder Hawk Gloves +9 58 Bon.
Swords Exc. Bone Blade 58 Bon.
Shields Exc. Phantom Shield 23 Bon.
Maces Exc. Stryker Scepter 35 Bon.
Pants Exc. Phantom Pants +13 23 Bon.
Bows Exc. Air Lyn Bow 12 Bon.
Staffs Exc. Crystal Staff 20 Bon.
Boots Golden Glorious Boots 35 Bon.
Pants Exc. Glorious Pants 12 Bon.
Swords Exc. Ebony Blade 41 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow 350 Bon.
Armors Exc. Black Dragon Armor 23 Bon.
Shields Exc. Legendary Shield 12 Bon.
Maces Exc. Royal Scepter 174 Bon.
Staffs Exc. Staff of Resurrection 12 Bon.
Gloves Exc. Dragon Knight Gloves 30 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow +9 70 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield 24 Bon.
Helms Exc. Titan Helm 12 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield 20 Bon.
Boots Exc. Great Dragon Boots 6 Bon.
Helms Exc. Glorious Helm 6 Bon.
Aurora Phobos