Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
556
Hoạt động ngày hôm nay
1264
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
cc
03:44 - 05.08.2021

12:33 - 04.08.2021

00:10 - 04.08.2021

20:35 - 03.08.2021

20:10 - 03.08.2021

22:07 - 02.08.2021

11:36 - 02.08.2021

16:48 - 30.07.2021

16:57 - 29.07.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Deagle - 45

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

llllIIII - 45

Cuộc thi:

Eowyn - 45

Cuộc thi:

Fors1k - 45

Cuộc thi:

M4dneSS - 45

Cuộc thi:

OstricH - 25

Cuộc thi:

PIKI - 20


Chợ


Aurora

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Boots Exc. Venom Mist Boots 17 Bon.
Boots Exc. Grand Soul Boots +11 46 Bon.
Armors Exc. Seraphim Armor +14 928 Bon.
Armors Exc. Hades Armor +13 580 Bon.
Shields Exc. Dragon Slayer Shield +13 93 Bon.
Shields Exc. Guardian Shield +13 348 Bon.
Boots Exc. Sylphid Ray Boots 70 Bon.
Pants Exc. Faith Pants 35 Bon.
Swords Exc. Ebony Blade 12 Bon.
Shields Exc. Royal Protector 23 Bon.
Swords Exc. Demon Blade 35 Bon.
Helms Exc. Paewang Helm +13 232 Bon.
Boots Exc. Paewang Boots +12 174 Bon.
Pants Exc. Paewang Pants +12 174 Bon.
Pants Exc. Sylphid Ray Pants 17 Bon.
Gloves Exc. Faith Gloves 17 Bon.
Gloves Exc. Sylphid Ray Gloves 17 Bon.
Pants Exc. Hades Pants +3 46 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow +13 928 Bon.
Shields Exc. Spectral Barrier 41 Bon.
Pants Exc. Brave Pants 35 Bon.
Pants Exc. Brave Pants 35 Bon.
Boots Exc. Volcano Boots 35 Bon.
Shields Exc. Crimson Glory Shield 58 Bon.
Gloves Exc. Seraphim Gloves 41 Bon.
Boots Exc. Red Spirit Boots +9 99 Bon.
Shields Exc. Salamander Shield 41 Bon.
Helms Exc. Light Plate Helm +11 35 Bon.
Armors Exc. Sphinx Armor +13 290 Bon.
Items Exc. Ring of Fire 12 Bon.
Spears Exc. Beuroba +9 41 Bon.
Armors Exc. Grand Soul Armor +13 267 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots +13 290 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor +13 290 Bon.
Gloves Exc. Grand Soul Gloves +13 290 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm +13 290 Bon.
Shields Exc. Skull Shield +11 46 Bon.
Armors Exc. Dark Steel Armor 46 Bon.
Bows Exc. Silver Bow +13 232 Bon.
Shields Exc. Minotaur's Shield 116 Bon.
Staffs Exc. Deadly Staff 58 Bon.
Boots Exc. Dark Soul Boots +9 46 Bon.
Helms Exc. Titan Helm 12 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield +7 17 Bon.
Bows Exc. Flaming Phoenix Bow 23 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield 17 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield +13 600 Bon.
Armors Exc. Divine Armor 20 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow +13 464 Bon.
Items Exc. Ring of Poison 350 Bon.
Aurora Luxor Phobos