Thông tin Máy chủ

Total Online
149
Active Today
515
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
08:47 - 23.01.2021

21:42 - 22.01.2021

12:25 - 22.01.2021

12:23 - 22.01.2021

09:55 - 22.01.2021

21:41 - 21.01.2021

17:35 - 19.01.2021

10:01 - 19.01.2021

16:11 - 17.01.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 85

Cuộc thi:

Deagle - 20

Cuộc thi:

4LAN8ZII - 60

Cuộc thi:

Duncan - 85

Cuộc thi:

PIKI - 25

Cuộc thi:

Duncan - 25


Chợ


Aurora

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Exc. Wings of Dragon 58 kk Zen.
Gloves Exc. Thunder Hawk Gloves 6 Bon.
Helms Sati Iris Helm 6 Bon.
Scrolls Scroll of Wizardry Enhance 6 Bon.
Wings Scroll of Fire Scream 6 Bon.
Wings Crystal of Flame Strike 6 Bon.
Armors Exc. Bronze Armor 6 Bon.
Maces Exc. Lord Scepter 6 Bon.
Staffs Exc. Grand Soul Staff 6 Bon.
Staffs Exc. Kundun Staff 6 Bon.
Wings Crystal of Destruction 5.8 kk Zen.
Wings Crystal of Destruction 5.8 kk Zen.
Wings Crystal of Recovery 5.8 kk Zen.
Armors Vicious Dragon Armor 8.12 kk Zen.
Wings Crystal of Destruction 5.8 kk Zen.
Bows Exc. Bluewing Crossbow 10 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots 7 Bon.
Gloves Exc. Glorious Gloves 8.12 kk Zen.
Gloves Exc. Glorious Gloves 8.12 kk Zen.
Armors Exc. Thunder Hawk Armor 8.12 kk Zen.
Items Ring of Magic 8.12 kk Zen.
Items Ring of Magic 8.12 kk Zen.
Armors Exc. Dragon Knight Armor 4.64 kk Zen.
Boots Exc. Great Dragon Boots 4.64 kk Zen.
Wings Crystal of Recovery 5.8 kk Zen.
Wings Crystal of Destruction 5.8 kk Zen.
Gloves Exc. Thunder Hawk Gloves 6 Bon.
Boots Exc. Thunder Hawk Boots 6 Bon.
Pants Exc. Thunder Hawk Pants 6 Bon.
Swords Exc. Daybreak 6 Bon.
Shields Exc. Phantom Shield 23 Bon.
Shields Exc. Spectral Barrier 104 Bon.
Pants Exc. Storm Crow Pants +12 6 Bon.
Armors Imperial Dark Master Armor 39 Bon.
Swords Exc. Rune Blade +9 6 Bon.
Swords Hyon Healical Sword 6 Bon.
Boots Exc. Ashcrow Boots 6 Bon.
Gloves Spyro Thunder Hawk Gloves 9 Bon.
Pants Exc. Glorious Pants 12 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff 10 Bon.
Helms Exc. Red Spirit Helm 9 Bon.
Shields Exc. Elven Shield 12 Bon.
Armors Exc. Sphinx Armor 12 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm 12 Bon.
Other Jewel of Luck 46 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 12 Bon.
Pants Exc. Sphinx Pants 17 Bon.
Gloves Exc. Ashcrow Gloves 14 Bon.
Boots Exc. Eclipse Boots +9 7 Bon.
Swords Exc. Sword of Destruction 12 Bon.
Aurora Phobos