Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
744
Hoạt động ngày hôm nay
1532
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
07:56 - 15.06.2021

01:37 - 15.06.2021

15:49 - 13.06.2021

21:58 - 12.06.2021

18:30 - 12.06.2021

20:29 - 11.06.2021

11:01 - 11.06.2021

22:41 - 04.06.2021

22:39 - 04.06.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

DeagLe - 10

Cuộc thi:

volsebnik - 10

Cuộc thi:

JacksonX - 10

Cuộc thi:

PIKI - 10

Cuộc thi:

M4dneSS - 10

Cuộc thi:

OstricH - 10


Chợ


Aurora

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Swords Exc. Crystal Dagger +9 6 Bon.
Items Exc. Ring of Poison +12 580 Bon.
Items Exc. Pendant of Ice +12 522 Bon.
Shields Exc. PvP Guardian Shield +13 2,088 Bon.
Wings Jewel of Chaos 568 Bon.
Staffs Exc. Staff of Darkness +15 3,480 Bon.
Swords Exc. Night's Edge +14 3,480 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow 46 Bon.
Items Exc. Ring of Earth 6 Bon.
Staffs Exc. Gorgon Staff +13 58 Bon.
Gloves Exc. Dragon Knight Gloves 23 Bon.
Armors Shaned Dark Steel Armor 17 Bon.
Maces Exc. Frost Wand 6 Bon.
Items Exc. Ring of Ice 10 Bon.
Pants Exc. Hurricane Pants +9 174 Bon.
Gloves Exc. Hurricane Gloves +9 35 Bon.
Boots Exc. Hurricane Boots +9 174 Bon.
Maces Exc. Stryker Scepter 35 Bon.
Boots Exc. Volcano Boots +9 81 Bon.
Shields Exc. Legendary Shield +13 464 Bon.
Gloves Exc. Hurricane Gloves 46 Bon.
Swords Exc. PvP Rune Blade +13 232 Bon.
Swords Exc. Knight Blade +13 93 Bon.
Pants Exc. Red Spirit Pants 58 Bon.
Helms Exc. Red Spirit Helm 23 Bon.
Swords Exc. Lighting Sword +13 81 Bon.
Pants Exc. Eclipse Pants 58 Bon.
Pants Exc. Storm Crow Pants 6 Bon.
Pants Exc. Legendary Pants 6 Bon.
Shields Exc. Elemental Shield 35 Bon.
Swords Exc. Lighting Sword 6 Bon.
Items Wild Ring of Magic 9 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves 12 Bon.
Items Moonstone Ring 23 Bon.
Helms Exc. Brave Helm 23 Bon.
Armors Loki Valiant Armor 9 Bon.
Maces Exc. Shining Scepter +9 46 Bon.
Shields Exc. Serpent Shield 6 Bon.
Armors Exc. Red Spirit Armor 6 Bon.
Bows Exc. Saint Crossbow +9 29 Bon.
Items Exc. Ring of Ice 9 Bon.
Armors Exc. Spirit Armor 6 Bon.
Shields Exc. Dragon Slayer Shield 6 Bon.
Helms Exc. Legendary Helm +9 6 Bon.
Maces Exc. Master Scepter 6 Bon.
Maces Exc. Lord Scepter 6 Bon.
Swords Exc. Dark Reign Blade 17 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow +13 464 Bon.
Swords Exc. Dark Reign Blade 12 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow 300 Bon.
Aurora Luxor Phobos