Katayuan ng server

Total Online
144
Active Today
512
Oras ng Kaganapan
Mga huling paksa
14:22 - 24.01.2021

21:42 - 22.01.2021

12:25 - 22.01.2021

12:23 - 22.01.2021

09:55 - 22.01.2021

21:41 - 21.01.2021

17:35 - 19.01.2021

10:01 - 19.01.2021

16:11 - 17.01.2021
Mga Nanalong Quest
Huling mga nanalo sa events at quests output

Mga Paligsahan:

DeagLe - 85

Mga Paligsahan:

Deagle - 20

Mga Paligsahan:

4LAN8ZII - 60

Mga Paligsahan:

4LAN8ZII - 85

Mga Paligsahan:

Duncan - 85

Mga Paligsahan:

DarkAngel2 - 25


Ratings

Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
High Elf
Blade Master
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
250 27:17


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
324 29:46
2
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
316 24:26
3
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
316 28:11
4
Duel Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
315 26:31
5
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
314 28:31
6
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Dark Lord
Dark Wizard
314 29:54
7
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
312 29:14
8
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
312 29:32
9
Dark Wizard
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
311 29:24
10
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
309 29:47
11
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
308 29:54
12
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
306 26:49
13
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
306 29:35
14
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
305 27:20
15
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
305 29:36
16
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Lord
Dark Wizard
304 23:25
17
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
304 29:15
18
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
303 25:39
19
Dark Wizard
Grand Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
303 25:52
20
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
302 22:02
21
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
302 23:45
22
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Knight
302 24:16
23
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
302 27:48
24
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
302 27:48
25
Dark Wizard
Grand Master
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
301 27:13
26
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
301 28:15
27
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
301 29:05
28
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
301 29:45
29
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
301 29:49
30
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
High Elf
300 23:45