Servera statuss

Kopā tiešsaistē
0
Šodienas aktivitāte
0
Pasākumu Laiks
Nesenās Tēmas
21:54 - 19.01.2022

01:56 - 19.01.2022

15:18 - 27.12.2021

15:18 - 23.12.2021

15:03 - 22.12.2021

17:07 - 17.12.2021

17:06 - 17.12.2021

20:21 - 16.12.2021

15:48 - 16.12.2021
Loterijas Uzvarētāji
Lielākie loterijas laimesti


Kvestu Uzvarētāji
Pedējie dažādu pasākumu un kvestu uzvarētāji

Konkursi:

-Ev0kaT- - 45

Konkursi:

Fors1k - 45

Konkursi:

YakuzaELF - 45


New ancient sets

Equipping any Full Ancient Set and a certain weapon will grant you an additional buff that will increase your final damage:

Power of the Ancients

Two-Handed Sword DK: +35% increased damage
Two-Handed Staff DW: +20% increased damage
Bow or Crossbow ELF: +10% increased damage
Two-Handed Sword MG: +40% increased damage
Two-Handed Staff MG: +25% increased damage
Dark Raven DL: +20% increased damage

Grade E
Warrior Leather
Options for each item:
2 Set option: Increase Skill Damage +115
3 Set option: Increase Defense +120
4 Set option: Increase Strength +100
5 Set option: Increase Min. Damage +90
6 Set option: Increase Max. Damage +110
Full set options:
Increase Strength +125
Increase Agility +125
Increase Vitality +125
Increase Energy +125
Increase Critical Damage Rate +25%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots, Ring of Ice
Piercing Leather
Options for each item:
2 Set option: Enemys Defense Ignore Rate 6%
3 Set option: Enemys Defense Ignore Rate 3%
Full set options:
Enemys Defense Ignore Rate 3%
Set item parts:
Armor, Gloves, Ring of Ice
Hyperion Bronze
Options for each item:
2 Set option: Increase Excellent Damage Rate +10%
2 Set option: Increase Strength +95
3 Set option: Increase Agility +95
3 Set option: Increase Energy +95
Full set options:
Increase Energy +110
Increase Skill Damage +50
Enemys Defense Ignore Rate 10%
Set item parts:
Pants, Gloves, Boots
Mist Bronze
Options for each item:
2 Set option: Increase Min. Attack Damage +30
2 Set option: Increase Max. Attack Damage +40
3 Set option: Increase Skill Damage +50
3 Set option: Increase Agility +50
Full set options:
Increase Critical Damage Rate +10%
Double Damage Rate 10%
Set item parts:
Helm, Armor, Ring of Poison
Eplete Scale
Options for each item:
2 Set option: Increase Energy +110
2 Set option: Increase Agility +115
3 Set option: Increase Damage +100
3 Set option: Increase Energy +120
4 Set option: Increase Agility +125
4 Set option: Increase Wizardry Damage +10%
Full set options:
Increase Energy +125
Increase Critical Damage Rate +10%
Increase Excellent Damage Rate +10%
Set item parts:
Armor, Pants, Boots, Pendant of Lightning
Berserker Scale
Options for each item:
2 Set option: Increase Max. Attack Damage +40
3 Set option: Increase Max. Attack Damage +50
4 Set option: Increase Max. Attack Damage +60
5 Set option: Increase Max. Attack Damage +70
Full set options:
Increase Max. Attack Damage +80
Increase Max. Attack Damage +90
Increase Critical Damage Rate +40%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Garuda Brass
Options for each item:
2 Set option: Increase AG +125
2 Set option: Increase Energy +110
3 Set option: Double Damage Rate 5%
3 Set option: Increase Mana +125
4 Set option: Increase Agility +110
4 Set option: Increase Life +125
Full set options:
Increase Energy +100
Increase Damage +100
Increase Excellent Damage Rate +10%
Increase Wizardry Damage +10%
Enemys Defense Ignore Rate 5%
Set item parts:
Armor, Gloves, Boots, Pendant of Fire
Cloud Brass
Options for each item:
2 Set option: Increase Critical Damage Rate +25%
Full set options:
Increase Critical Damage +25
Set item parts:
Helm, Pants
Kantata Plate
Options for each item:
2 Set option: Increase Critical Damage Rate +10%
2 Set option: Increase Critical Damage +25
3 Set option: Increase Agility +95
3 Set option: Increase Defense +70
4 Set option: Increase Vitality +95
4 Set option: Increase Life +125
5 Set option: Increase Energy +95
5 Set option: Increase Mana +125
Full set options:
Increase Strength +125
Increase Skill Damage +25
Increase Excellent Damage Rate +10%
Increase Excellent Damage +35
Set item parts:
Armor, Gloves, Boots, Ring of Wind, Ring of Poison
Rave Plate
Options for each item:
2 Set option: Double Damage Rate 10%
3 Set option: Increase Damage +110
Full set options:
Enemys Defense Ignore Rate 10%
Increase Excellent Damage Rate +10%
Set item parts:
Helm, Pants, Pendant of Fire
Apollo Pad
Options for each item:
2 Set option: Increase Energy +85
2 Set option: Increase Mana +85
3 Set option: Increase Agility +95
3 Set option: Increase Defense +75
4 Set option: Increase Vitality +65
4 Set option: Increase Life +95
5 Set option: Increase Critical Damage +75
5 Set option: Increase Excellent Damage +85
Full set options:
Increase Wizardry Damage +10%
Increase Critical Damage Rate +10%
Increase Excellent Damage Rate +10%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Pendant of Ice
Barnake Pad
Options for each item:
2 Set option: Increase Wizardry Dmg +5%
2 Set option: Increase Mana +105
3 Set option: Increase Energy +110
3 Set option: Increase Damage +50
Full set options:
Increase Mana +125
Increase Energy +125
Enemys Defense Ignore Rate 5%
Increase Excellent Damage Rate +5%
Set item parts:
Gloves, Boots, Pendant of Lightning
Evis Bone
Options for each item:
2 Set option: Increase Critical Damage Rate +10%
3 Set option: Increase Energy +100
4 Set option: Increase Wizardry Damage +5%
Full set options:
Double Damage Rate 5%
Increase Damage +115
Increase Energy +120
Increase Mana +125
Increase Excellent Damage Rate +5%
Set item parts:
Armor, Pants, Boots, Pendant of Wind
Sheol Bone
Options for each item:
2 Set option: Double Damage Rate 5%
2 Set option: Increase Energy +100
3 Set option: Increase Critical Damage Rate +10%
3 Set option: Increase Defense +120
Full set options:
Increase Energy +125
Increase Agility +110
Increase Vitality +45
Increase Energy +125
Set item parts:
Helm, Gloves, Boots
Hera Sphinx
Options for each item:
2 Set option: Increase Mana +70
3 Set option: Increase Life +30
4 Set option: Increase Defense +30
5 Set option: Increase Energy +70
Full set options:
Increase Agility +120
Increase Energy +120
Increase Critical Damage Rate +10%
Increase Excellent Damage Rate +10%
Increase Wizardry Damage +30%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants Boots, Gorgon Staff
Cronus Sphinx
Options for each item:
2 Set option: Enemys Defense Ignore Rate 6%
2 Set option: Increase Agility +120
3 Set option: Increase Damage +60
3 Set option: Increase Defense +60
Full set options:
Increase Wizardry Damage +6%
Double Damage Rate 6%
Set item parts:
Armor, Pants, Gloves
Ceto Vine
Options for each item:
2 Set option: Increase Min. Attack Damage +90
2 Set option: Increase Max. Attack Damage +95
3 Set option: Increase Defense +90
3 Set option: Increase Damage +90
4 Set option: Increase Strength +110
4 Set option: Increase Agility +110
5 Set option: Increase Vitality +110
5 Set option: Increase Energy +110
Full set options:
Increase Agility +125
Increase Strength +125
Increase Critical Damage Rate +15%
Enemys Defense Ignore Rate 15%
Set item parts:
Helm, Armor, Gloves, Boots, Ring of Earth
Drake Vine
Options for each item:
2 Set option: Double Damage Rate 10%
3 Set option: Increase Critical Damage Rate +10%
4 Set option: Increase Excellent Damage Rate +10%
Full set options:
Double Damage Rate 10%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Ring of Wind
Gaia Silk
Options for each item:
2 Set option: Increase Agility +90
3 Set option: Increase Min. Attack Damage +100
4 Set option: Increase Max. Attack Damage +110
5 Set option: Increase Skill Damage +120
Full set options:
Enemys Defense Ignore Rate 10%
Increase Critical Damage Rate +10%
Increase Excellent Damage Rate +10%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Light Crossbow
Fase Silk
Options for each item:
2 Set option: Increase Damage +100
3 Set option: Increase Defense +100
Full set options:
Increase Strength +100
Increase Agility +100
Increase Vitality +100
Increase Energy +100
Increase Excellent Damage Rate +20%
Set item parts:
Gloves, Boots, Pendant of Wind
Odin Wind
Options for each item:
2 Set option: Increase Energy +110
2 Set option: Increase Life +115
3 Set option: Increase Defense +120
3 Set option: Agility +125
Full set options:
Increase Mana +125
Enemys Defense Ignore Rate 10%
Double Damage Rate 10%
Set item parts:
Helm, Armor, Gloves
Elvian Wind
Full set options:
2 Set option: Increase Agility +100
2 Set option: Increase Agility +100
Full set options:
Enemys Defense Ignore Rate 10%
Set item parts:
Pants, Boots
Argo Spirit
Options for each item:
2 Set option: Increase Min. Attack Damage +45
3 Set option: Increase Max. Attack Damage +75
Full set options:
Enemys Defense Ignore Rate 10%
Double Damage Rate 10%
Set item parts:
Armor, Pants, Gloves
Emp Spirit
Options for each item:
2 Set option: Increase Skill Damage +65
3 Set option: Double Damage Rate 10%
Full set options:
Increase Critical Damage Rate +10%
Increase Agility +125
Set item parts:
Helm, Pants, Boots


Grade D
Hyon Dragon
Options for each item:
2 Set option: Increase Min. Attack Damage +110
2 Set option: Increase Max. Attack Damge +120
3 Set option: Double Damage Rate 10%
3 Set option: Increase Strength +110
4 Set option: Increase Skill Damage +20
4 Set option: Increase Strength +120
Full set options:
Increase Critical Damage Rate +20%
Increase Excellent Damage Rate +20%
Increase Critical Damage +20
Increase Excellent Damage +20
Increase Strength +120
Set item parts:
Helm, Gloves, Boots, Heliacal Sword
Vicious Dragon
Options for each item:
2 Set option: Increase Damage +110
3 Set option: Increase Skill Damage +120
4 Set option: Double Damage Rate 10%
Full set options:
Increase Min. Attack Damage +110
Increase Max. Attack Damage +120
Enemys Defense Ignore Rate 10%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Ring of Earth
Anubis Legendary
Options for each item:
2 Set option: Double Damage Rate 10%
3 Set option: Increase Mana +125
4 Set option: Increase Wizardry Damage +5%
Full set options:
Increase Critical Damage Rate +15%
Increase Excellent Damage Rate +15%
Increase Critical Damage +20
Increase Excellent Damage +20
Set item parts:
Helm, Armor, Gloves, Ring of Fire
Enis Legendary
Options for each item:
2 Set option: Enemys Defense Ignore Rate 5%
3 Set option: Double Damage Rate 10%
4 Set option: Increase Energy +125
Full set options:
Increase Energy +125
Increase Wizardry Damage +5%
Enemys Defense Ignore Rate 5%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Boots
Gywen Guardian
Options for each item:
2 Set option: Increase Min. Attack Damage +55
3 Set option: Increase Max. Attack Damage +85
4 Set option: Increase Defense +95
Full set options:
Increase Critical Damage Rate +15%
Increase Excellent Damage Rate +15%
Increase Critical Damage +25
Increase Excellent Damage +25
Enemys Defense Ignore Rate 15%
Set item parts:
Armor, Gloves, Boots, Pendant of Ability
Aruan Guardian
Options for each item:
2 Set option: Increase Damage +125
3 Set option: Double Damage Rate 10%
4 Set option: Increase Skill Damage +25
Full set options:
Increase Critical Damage Rate +15%
Increase Excellent Damage Rate +15%
Enemys Defense Ignore Rate 10%
Set item parts:
Helm, Pants, Boots, Pendant of Ability
Abyss Bluewing
Options for each item:
2 Set Option: Increase Min. Attack Damage +35
2 Set Option: Increase Max. Attack Damage +45
Full set options:
Increase Excellent Damage Rate +20%
Enemys Defense Ignore Rate 10%
Set item parts:
Bluewing Crossbow, Pendant of Water
Gaion Storm Crow
Options for each item:
2 Set option: Enemys Defense Ignore Rate 5%
3 Set option: Double Damage Rate 15%
4 Set option: Increase Skill Damage +15
Full set options:
Increase Excellent Damage Rate +15%
Increase Excellent Damage +30
Increase Wizardry Damage +10%
Increase Energy +125
Set item parts:
Armor, Pants, Boots, Pendant of Water
Muren Storm Crow
Options for each item:
2 Set option: Increase Skill Damage +10
3 Set option: Increase Wizardry Damage +10%
4 Set option: Double Damage Rate 10%
Full set options:
Increase Critical Damage Rate +15%
Increase Excellent Damage Rate +15%
Increase Defense +125
Enemys Defense Ignore Rate 3%
Set item parts:
Armor, Pants, Gloves, Ring of Fire
Agnis Light Plate
Options for each item:
2 Set option: Double Damage Rate 5%
3 Set option: Increase Defense +120
4 Set option: Increase Skill Damage +75
Full set options:
Increase Critical Damage Rate +15%
Increase Excellent Damage Rate +15%
Increase Critical Damage +20
Increase Excellent Damage +20
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves
Broy Light Plate
Options for each item:
2 Set option: Increase Damage +100
3 Set option: Increase Skill Damage +15
4 Set option: Increase Energy +125
Full set options:
Increase Critical Damage Rate +15%
Increase Excellent Damage Rate +15%
Enemys Defense Ignore Rate 5%
Increase Command +125
Increase AG +125
Set item parts:
Pants, Gloves, Boots, Pendant of Ice


Grade C
Crusted Ashcrow
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +70
2 Set Option: Increase Energy +70
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +15%
3 Set Option: Increase Critical Damage +40
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +15%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +40
Full set options:
Increase Skill Damage +55
Double Damage Rate 10%
Enemys Defense Ignore Rate 3%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Asylum Ashcrow
Options for each item:
2 Set option: Increase Excellent Damage Rate +20%
2 Set option: Increase Excellent Damage +20
3 Set option: Increase Critical Damage Rate +20%
3 Set option: Increase Critical Damage +20
Full set options:
Increase Skill Damage +120
Double Damage Rate 20%
Set item parts:
Helm, Armor, Daybreak
Akki Eclipse
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +70
2 Set Option: Increase Energy +70
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +15%
3 Set Option: Increase Critical Damage +40
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +15%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +40
Full set options:
Increase Wizardry Damage +12%
Double Damage Rate 10%
Enemys Defense Ignore Rate 3%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Aces Eclipse
Options for each item:
2 Set option: Increase Excellent Damage Rate +10%
2 Set option: Increase Excellent Damage +110
3 Set option: Increase Critical Damare Rate +10%
3 Set option: Increase Critical Damage +110
Full set options:
Increase Agility +110
Increase Energy +110
Increase Defense +110
Double Damage Rate 10%
Increase Wizardry Damage +10%
Set item parts:
Armor, Pants, Boots
Sati Iris
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +70
2 Set Option: Increase Energy +70
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +15%
3 Set Option: Increase Critical Damage +40
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +15%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +40
Full set options:
Increase Skill Damage +55
Double Damage Rate 10%
Enemys Defense Ignore Rate 15%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Talia Iris
Options for each item:
2 Set option: Increase Excellent Damage Rate +20%
2 Set option: Increase Excellent Damage +20
3 Set option: Increase Crticial Damage Rate +5%
3 Set option: Increase Critical Damage +20
Full set options:
Double Damage Rate 5%
Enemys Defense Ignore Rate 20%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants
Loki Valiant
Options for each item:
2 Set Option: Increase Critical Damage Rate +15%
2 Set Option: Increase Critical Damage +40
3 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +15%
3 Set Option: Increase Excellent Damage +40
4 Set Option: Increase Energy +70
4 Set Option: Increase Damage +70
Full set options:
Increase Wizardry Damage +12%
Increase Skill Damage +55
Double Damage Rate 14%
Enemys Defense Ignore Rate 3%
Set item parts:
Armor, Pants, Gloves, Boots
Jokers Valiant
Options for each item:
2 Set option: Increase Wizardry Damage +7%
2 Set option: Enemys Defense Ignore Rate 7%
3 Set option: Increase Critical Damage Rate +7%
3 Set option: Increase Excellent Damage Rate +7%
Full set options:
Double Damage Rate 7%
Increase Wizardry Damage +7%
Enemys Defense Ignore Rate 7%
Set item parts:
Armor, Pants, Gloves
Seir Adamantine
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +70
2 Set Option: Increase Energy +70
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +15%
3 Set Option: Increase Critical Damage +40
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +15%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +40
Full set options:
Increase Skill Damage +55
Double Damage Rate 10%
Enemys Defense Ignore Rate 3%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Darkside Adamantine
Options for each item:
2 Set option: Increase Critical Damage Rate +10%
2 Set option: Increase Excellent Damage Rate +10%
3 Set option: Increase Min. Attack Damage +90
3 Set option: Increase Min. Attack Damage +90
Full set options:
Double Damage Rate 10%
Enemys Defense Ignore Rate 10%
Set item parts:
Armor, Pants, Boots


Grade B
Ali Black Dragon
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +90
2 Set Option: Increase Energy +90
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +16%
3 Set Option: Increase Critical Damage +80
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +16%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +80
Full set options:
Increase Skill Damage +90
Double Damage Rate 11%
Enemys Defense Ignore Rate 4%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Habit Grand Soul
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +90
2 Set Option: Increase Energy +90
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +16%
3 Set Option: Increase Critical Damage +80
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +16%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +80
Full set options:
Increase Wizardry Damage +16%
Double Damage Rate 11%
Enemys Defense Ignore Rate 4%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Wild Destruction
Options for each item:
2 Set Option: Increase Wizardry Damage +10%
2 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +10%
Full set options:
Double Damage Rate 4%
Enemys Defense Ignore Rate 4%
Set item parts:
Staff of Desctruction, Ring of Magic
Raysen Divine
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +90
2 Set Option: Increase Energy +90
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +16%
3 Set Option: Increase Critical Damage +80
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +16%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +80
Full set options:
Increase Skill Damage +90
Double Damage Rate 11%
Enemys Defense Ignore Rate 20%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Veseny Divine
Options for each item:
2 Set Option: Increase Energy +125
2 Set Option: Increase Energy +125
Full set options:
Increase Energy +125
Increase Energy +125
Increase Energy +125
Increase Energy +125
Increase Energy +125
Set item parts:
Gloves, Ring of Magic
Spyro Thunder Hawk
Options for each item:
2 Set Option: Increase Critical Damage Rate +16%
2 Set Option: Increase Critical Damage +80
3 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +16%
3 Set Option: Increase Excellent Damage +80
4 Set Option: Increase Energy +90
4 Set Option: Increase Damage +90
Full set options:
Increase Wizardry Damage +16%
Increase Skill Damage +90
Double Damage Rate 16%
Enemys Defense Ignore Rate 4%
Set item parts:
Armor, Pants, Gloves, Boots
Hydra Thunder Hawk
Options for each item:
2 Set option: Increase Min. Attack Damage +120
2 Set option: Increase Max. Attack Damage +120
Full set options:
Increase Double Damage Rate 20%
Increase Excellent Damage Rate +20%
Set item parts:
Armor, Thunder Blade
Shaned Dark Steel
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +90
2 Set Option: Increase Energy +90
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +16%
3 Set Option: Increase Critical Damage +80
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +16%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +80
Full set options:
Increase Skill Damage +90
Double Damage Rate 11%
Enemys Defense Ignore Rate 4%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots


Grade A
Oblivion Dark Phoenix
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +100
2 Set Option: Increase Max. Attack Damage +100
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +17%
3 Set Option: Increase Critical Damage +100
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +17%
4 Set Option: Increase Excellent Damage +100
5 Set Option: Increase Min. Attack Damage +100
5 Set Option: Increase Max. Attack Damage +100
Full set options:
Increase Skill Damage +100
Double Damage Rate 12%
Enemys Defense Ignore Rate 5%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Prime Dark Phoenix
Options for each item:
2 Set Option: Increase Max. Attack Damage +100
2 Set Option: Increase Max. Attack Damage +100
3 Set Option: Increase Max. Attack Damage +100
3 Set Option: Increase Max. Attack Damage +100
4 Set Option: Increase Max. Attack Damage +100
4 Set Option: Increase Max. Attack Damage +100
Full set options:
Increase Skill Damage +100
Increase Skill Damage +100
Increase Skill Damage +100
Increase Skill Damage +100
Double Damage Rate 10%
Set item parts:
Helm, Gloves, Boots, Dark Breaker
Pantheon Great Dragon
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +110
2 Set Option: Increase Energy +110
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +17%
3 Set Option: Increase Critical Damage +120
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +17%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +120
Full set options:
Increase Skill Damage +125
Double Damage Rate 12%
Enemys Defense Ignore Rate 5%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Ichor Dark Soul
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +110
2 Set Option: Increase Energy +110
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +17%
3 Set Option: Increase Critical Damage +120
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +17%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +120
Full set options:
Increase Wizardry Damage +20%
Double Damage Rate 12%
Enemys Defense Ignore Rate 5%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Ignored Red Spirit
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +110
2 Set Option: Increase Energy +110
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +17%
3 Set Option: Increase Critical Damage +120
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +17%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +120
Full set options:
Increase Skill Damage +125
Double Damage Rate 12%
Enemys Defense Ignore Rate 25%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Mayhem Hurricane
Options for each item:
2 Set Option: Increase Critical Damage Rate +17%
2 Set Option: Increase Critical Damage +120
3 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +17%
3 Set Option: Increase Excellent Damage +120
4 Set Option: Increase Energy +110
4 Set Option: Increase Damage +110
Full set options:
Increase Wizardry Damage +20%
Increase Skill Damage +125
Double Damage Rate 18%
Enemys Defense Ignore Rate 5%
Set item parts:
Armor, Pants, Gloves, Boots
Golden Glorious
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +100
2 Set Option: Increase Defense +100
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +17%
3 Set Option: Increase Critical Damage +100
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +17%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +100
Full set options:
Increase Skill Damage +125
Double Damage Rate 12%
Enemys Defense Ignore Rate 5%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Primera Glorious
Options for each item:
2 Set Option: Increase Min. Attack Damage +50
2 Set Option: Increase Max. Attack Damage +100
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +30%
3 Set Option: Increase Critical Damage +110
4 Set Option: Increase Min Damage +60
4 Set Option: Increase Max Damage +120
Full set options:
Increase Skill Damage +90
Double Damage Rate 15%
Enemys Defense Ignore Rate 3%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Shining Scepter
Empire Dark Master
Options for each item:
2 Set Option: Increase Damage +110
2 Set Option: Increase Energy +110
3 Set Option: Increase Critical Damage Rate +17%
3 Set Option: Increase Critical Damage +120
4 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +17%
5 Set Option: Increase Excellent Damage +120
Full set options:
Increase Skill Damage +125
Double Damage Rate 12%
Enemys Defense Ignore Rate 5%
Set item parts:
Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots
Imperial Dark Master
Options for each item:
2 Set Option: Increase Min. Attack Damage +30
2 Set Option: Increase Max. Attack Damage +40
3 Set Option: Increase Excellent Damage Rate +30%
3 Set Option: Increase Excellent Damage +95
4 Set Option: Icnrease Min. Attack Damage +50
4 Set Option: Increase Max. Attack Damage +60
Full set options:
Increase Skill Damage +105
Double Damage Rate 5%
Enemys Defense Ignore Rate 15%
Set item parts:
Helm, Armor, Gloves, Great Lord Scepter